Blogit 26.6.2024

Työtä ihmisoikeuksien puolesta riittää vuoden jokaiselle päivälle

Maria Färkkilä

Kirjoittaja on liiton työ- ja virkasuhdeneuvontajuristi.

maria.farkkila@juristiliitto.fi

Vaikka ymmärrys ja lainsäädäntö ovat menneet eteenpäin, on Priden kaltaiselle ihmisoikeustapahtumalle edelleen ilmeinen tarve. Myös Juristiliitto tekee töitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sitä työtä riittää vuoden jokaiselle päivälle. 

Hyvää Pride-kuukautta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeustapahtumaa ja sateenkaarevan moninaisuuden juhlaa!  

Pridea on vietetty vuodesta 1970 lähtien Stonewallin mellakoiden kunniaksi. Työ on yhä kesken: meillä on edelleen ilmeinen tarve ihmisoikeustapahtumalle, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden ja yhtäläisten oikeuksien puolesta. 

Tutkimusten ja oman työelämäkokemukseni perusteella väittäisin, että Suomessa on yhä vallalla sukupuolen ja seksuaalisuden moninaisuutta haittaavalla tavalla hetero- ja cis-normatiivinen ajattelu, joka vaikeuttaa sateenkaarevien ihmisten mahdollisuuksia työelämässä.  

”Mutta onhan meillä hyvä lainsäädäntö” 

Syrjintä sukupuolen tai seksuaalisuuden perusteella on kielletty sekä työsopimuslaissa että rikoslaissa koko työsuhteen elinkaaren ajan niin työhönotossa, työsuhteen kestäessä kuin sitä päätettäessä.  

Lainsäädäntö on kuitenkin vielä nuorta verrattuna siihen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on ollut taakkanaan edeltävien vuosikymmenien synti- ja rikosleimat sekä sairausleima. Vasta hieman yli 50 vuotta sitten lainsäädäntö muuttui niin, ettei samaa sukupuolta olevien välisistä seksuaalisista teoista enää tuomittu rangaistusta. Silti samaan aikaan säädetyt korkeammat suojaikärajat seksiin samaa sukupuolta olevien välisiin suhteisiin ja niin sanottu kehotuskieltopykälä olivat voimassa vuoteen 1999 asti. Suomen sairausluokituksesta poistettiin homoseksuaalisuus vuonna 1981 ja transsukupuolisuus vasta 2011.  

Tiukassa istuvat syrjivät asenteet heijastuvat yhä sateenkaarevien ihmisten työmarkkina-asemaan ja mahdollisuuksiin ilmaista seksuaalista suuntautumistaan työelämässä. Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) teki kaksi vuotta sitten kyselytutkimuksen sateenkaari-ihmisille. Vain 8 prosenttia suomalaisvastaajista sanoi, että on täysin avoin työelämässä. Suomi on EU-maiden tuloksissa häntäpäässä.  

Juristiliitto tekee aktiivisesti töitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi  

Juristiliitto tutki vuonna 2023 yhdessä 16 akavalaisen liiton kanssa työelämässä koettua seksuaalista häirintää.  

Hälyttävää oli, että 20 % sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvista kyselyyn vastanneista Juristiliiton jäsenistä oli kokenut seksuaalista häirintää kuluneen kolmen vuoden aikana. Häirintä oli siis merkittävästi yleisempää kuin cis-heteroiksi itsensä mieltävien naisten (13 %) ja miesten (3 %) kokema häirintä. 

Tämän tutkimustuloksen jälkeen pohdimme, mitä voimme liittona tehdä häirinnän kitkemiselle ja yhdenvertaisuuden edistämiselle erityisesti työelämässä. Liitto loi ja otti käyttöönsä syksyllä 2023 turvallisen tilan periaatteet ja nimesi allekirjoittaneen häirintäyhdyshenkilöksi.  

Lisäksi uudistimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteemme, joka painottuvat entistä enemmän työelämän monimuotoisuuden, inklusiivisuuden ja syrjimättömyyden painottamiseen oikeudenmukaisuuden osa-alueina, joita Juristiliitto haluaa strategiansa mukaisesti toiminnallaan edistää.  

Liiton työ- ja virkasuhdeneuvontaan on toistaiseksi tullut vähän yhteydenottoja sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvästä syrjinnästä työelämässä, mutta se ei tarkoita sitä, että syrjintää ei esiintyisi. Toivoisin, että jokaisesta syrjintäkokemuksesta oltaisiin liiton neuvontaan yhteydessä, jotta voimme kitkeä sitä yhdessä.  

Juristiliitto ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetyt YKA järjestivät Pride-viikolla 25.6. Pride-aamiaisen sateenkaarevasta työelämästä. Tapahtuman puhujina olivat SDP:n kansanedustaja, eduskunnan sateenkaariverkoston puheenjohtaja ja juristi Elisa Gebhard sekä Trans ry:n puheenjohtaja, sukupuolen moninaisuuden asiantuntija ja sosionomi Valo Vesikauris.

Tilaisuuden teemana oli jokaisen osuus ja toiminta tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan ja työelämän eteen. Tilaisuus oli täynnä kiinnostuneita jäseniä ja keskustelu oli vilkasta.  On ilo nähdä, miten paljon Pride kiinnostaa joka vuosi yhä suurempaa joukkoa.

On hyvä muistaa, että työ ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen jatkuu vuoden jokaisena päivänä, myös Pride-viikon jälkeen.  

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit