Suositus työsuhteen vähimmäisehdoista

Useat työehtosopimuksissakin sovitut työsuhteen ehdot ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa työelämässä.