Valiokunnat

Valiokunnat toimivat liitossa hallituksen valmistelevina elimenä.