Opiskelijaedunvalvonta

Opiskelijat voivat osallistua liiton toimintaan monella tavalla.