Työmarkkina-
edunvalvonta

Edunvalvonnalla vaikutetaan siihen, että juristeilla on kilpailukykyinen palkka ja asianmukaiset työ- ja virkasuhteen ehdot sekä työolot