Vi bygger ett rättvist Finland

Juristförbundet är alla juristers och juridikstuderandes gemensamma intresse- och serviceorganisation.

Utbildningar och evenemang

Vi erbjuder våra medlemmar utbildningar, evenemang, webbinarier och nätverksmöten. Bekanta dig med vårt stora utbud och delta på det sätt som passar dig bäst!

Bekanta dig med alla utbildningar och evenemang

Juristiuutiset – Juristnytt

Tidskriften Juristiuutiset – Juristnytt är gratis för alla medlemmar. Den behandlar varierande juridiska fenomen, intressanta personer inom branschen, karriärberättelser, arbetslivsfrågor och ärenden som hör till juristens vardagliga arbete.

Läs Juristiuutiset – Juristnytt

Bli medlem

Tillsammans bygger vi ett rättvist Finland där rätten tillhör alla.