Juristin eettiset ohjeet

Liiton valtuuskunta on hyväksynyt 15.5.1995 eettiset ohjeet, joiden tehtävänä on määrittää yleisesti kaikkia juristitehtävissä toimivia velvoittava hyvä juristitapa. Eri aloilla toimivat juristit noudattavat omassa työssään lisäksi erikseen säädettyjä tai annettuja ohjeita.