Valtuuskunta

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava valtuuskunta.