Hallitus

Toimeenpanevana elimenä Juristiliitossa toimii hallitus.

Hallituksen puheenjohtaja

Juristiliiton hallituksen puheenjohtajana toimii johtava kihlakunnanvouti Marika Valjakka.