Blogit 19.3.2024

Selittämättömille palkkaeroille, häirinnälle tai syrjinnälle ei ole enää sijaa tulevaisuuden työelämässä

Maria Färkkilä

Kirjoittaja on liiton työ- ja virkasuhdeneuvontajuristi.

maria.farkkila@juristiliitto.fi

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää! Sen kunniaksi julkaisimme Juristiliiton päivitetyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet.

Mitkä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet?

Juristiliiton strategian keskiössä on oikeudenmukaisen Suomen rakentaminen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat oikeudenmukaisuuden ydintä, ja liitto onkin suunnitelmallisesti laatinut jo 22 vuotta sitten ensimmäisen edunvalvonnallisen tasa-arvosuunnitelman. Ne ovat kulkeneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden nimellä vuodesta 2018.

Ensinnäkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteilla määritellään liitolle tärkeät tavoitteet, joita se edistää kaikessa toiminnassaan, niin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa kuin jäsenten edunvalvonnassa. Toiseksi liitto seuraa kuukausitasolla tavoitteiden konkreettista toteutumista.

Maailma muuttuu, periaatteet muuttuvat

Edellisen kerran periaatteita päivitettäessä maailmaa kuohutti #metoo-ilmiö. Ilmiö teki näkyväksi erityisesti nuoriin naisiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja rakenteellisen häirinnän. Sittemmin se on ollut osana luomassa tilaa laajemmalle keskustelulle siitä, että seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun tulee olla kaikilla yhdenvertainen oikeus kaikilla elämän osa-alueilla, myös työelämässä.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa vaatimus kaikkinaisen yhdenvertaisuuden toteutumiselle työelämässä on saanut entistä enemmän jalansijaa. Työsyrjintä ilmenee muun muassa työnhaussa, työsuhteen aikana tai työsuhdetta päätettäessä, kun henkilöitä asetetaan kielletyin perustein eriarvoiseen asemaan.

Työelämässä on ja tulee jatkossa olemaan yhä enemmän eri taustaisia henkilöitä, mutta työmarkkinoilla esiintyy rakenteellista syrjintää ja rasismia. Suomi sijoittui valitettavasti jälleen vuonna 2022 EU:n perusoikeusviraston teettämässä tutkimuksessa kärkipäähän EU:n rasistisimpana maana. Työelämän monimuotoisuus, inklusiivisuus ja syrjimättömyys ovat oikeudenmukaisuuden osa-alueita, joita Juristiliitto haluaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteillaan ja niiden mukaisilla toimenpiteillään edistää.

Minkälaiset ovat liiton uudet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet?

Juristiliitto selvittää säännöllisesti jäsentensä työelämäoloja esimerkiksi palkka- ja palkkaerotutkimuksilla sekä kyselyillä häirinnän kokemuksista työelämässä. Viimeisimpien tutkimusten mukaan naisjuristien keskipalkka on edelleen keskimäärin 15 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin miesjuristeilla. Selitettävissä olevat palkkaerot perustuvat esimerkiksi työtehtävien vaativuuteen tai työkokemukseen. Vajaan kahdeksan prosentin palkkaerolle ei kuitenkaan löydy selitystä.

Viime vuonna tehdyn häirintäkyselyn mukaan 13 prosenttia naisista ja 20 prosenttia seksuaalivähemmistöön kuuluvista jäsenistämme oli itse kokenut työyhteisössään häirintää.

Me haluamme vaikuttaa siihen, että selittämättömille palkkaeroille, häirinnälle tai syrjinnälle ei ole enää sijaa tulevaisuuden työelämässä. Siksi uudistimme periaatteita painottaen entistä enemmän yhdenvertaisuutta naisten ja miesten tasa-arvon rinnalla.

Tavoitteemme

  1. Palkkatasa-arvon ja palkka-avoimuuden edistäminen työelämässä. Samasta työstä kuuluu maksaa samaa palkkaa ja palkkaeroille on löydyttävä hyväksyttävät perusteet.
  2. Kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus edetä johtotehtäviin
  3. Tasa-arvoinen perhevapaajärjestelmä, jossa vapaat jakautuvat tasaisemmin molempien vanhempien kesken
  4. Perusteettomien määräaikaisuuksien poistaminen
  5. Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle
  6. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tehokas toteutuminen yhteiskunnassa ja Juristiliiton omassa toiminnassa

Jokaisen periaatteen kohdalle on listattu toimenpidetyöpakki, joilla konkreettisesti toteutamme näitä periaatteita. Tutustu periaatteisiin kokonaisuudessaan.

Tutustu myös näihin

Hieman konkretiaa vielä lopuksi; viime vuoden lopulla lanseerasimme omissa tilaisuuksissamme Turvallisen tilan periaatteet, jotta ketään ei häiritä meidän tilaisuuksissamme.

Liitto julkaisee uusimman palkkatutkimuksen tulokset huhtikuussa, tällä kertaa siinä on mukana myös tietoa juristikunnan perhevapaiden käyttämisestä ja vaikutuksista työuraan.

Liiton oma Häirinnän kitkeminen työpaikoilta -webinaari pidetään 20.3., vielä ehdit ilmoittautua!

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit