Blogit 22.6.2023

Hallitusohjelman työelämäkirjaukset korostavat tulevan vaikuttamistyön merkitystä

Jore Tilander

Kirjoittaja on liiton toiminnanjohtaja.

jore.tilander@juristiliitto.fi

Hallitusohjelmaa on viime päivät luettu kuin se olisi jo valmista lainsäädäntöä. Uuden hallituksen tahtotilasta on kuitenkin pitkä matka lopullisiin päätöksiin. Tässä tilanteessa korostuukin vaikuttamistyön merkitys. Haastamme myös jäseniämme ottamaan kantaa hallitusohjelmakirjauksiin ja kertomaan näkemyksistään meille. 

Juristiliiton hallitusohjelma-arvioissa olemme olleet kohtuullisen tyytyväisiä moniin oikeudenhoidon osalta tehtyihin ratkaisuihin. Kaikkein keskeisintä on, että oikeudenhoidon lisärahoituksen tarve tiedostetaan. Näistä kirjoitti tarkemmin liiton puheenjohtaja Tuula Linna omassa blogissaan aiemmin tällä viikolla.  

Nyt keskityn puhtaasti hallitusohjelman työelämäkirjauksiin. Sellaisinaan toteutettuina ne kiistatta heikentävät työntekijän asemaa. Tuoreen hallituksen tahtotilasta on kuitenkin vielä pitkä matka lopullisiin päätöksiin. Juristiliitossa olemme valmiita nyt käynnistyvään keskusteluun ja vaikuttamistyöhön. 

Kaavailtuja heikennyksiä työsuhdeturvaan 

Hallitusohjelmassa esitetään tiukennuksia työrauhajärjestelmään ja vientivetoisen työmarkkinamallin vahvistamista, millä puututtaisiin työmarkkinaosapuolten sopimusvapauteen. Paikallista sopimista halutaan lisätä avaamalla sopimisen mahdollisuuksia järjestäytymättömiin yrityksiin. Henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeuksia halutaan kaventaa nostamalla yhteistoimintalain soveltamisalaa 20 työntekijästä 50:en. 

Työntekijöiden työsuhdeturvaa ollaan myös valmiita heikentämään: Irtisanomisperusteeksi riittäisi ”asiallisuus”. Enintään vuoden mittaiseen määräaikaiseen työsopimukseen ei tarvittaisi jatkossa erityistä perustetta. Alle 50 työntekijän työnantajilla ei olisi enää niin sanottua takaisinottovelvollisuutta tilanteissa, joissa henkilö on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Työntekijän ensimmäinen sairaslomapäivä halutaan muuttaa palkattomaksi. 

Korostunut vaikuttamisen paikka 

Hallitusohjelmasta löytyy hyviäkin työelämäkirjauksia, kuten esimerkiksi:  
Työntekijöiden psykososiaalisen kuormituksen hallintaa tahdotaan tehostaa selkiyttämällä ja kokoamalla säännöksiä, työelämän väkivaltatilanteisiin on tarkoitus puuttua nykyistä tehokkaammin ja työterveyshuoltoa halutaan kehittää. 

Lähestulkoon kaikki hallitusohjelmaa julkisuudessa kommentoineet ovat olleet erittäin kriittisiä. Ohjelman on myös todettu olevan ristiriidassa kotimaisen lainsäädännön sekä eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten sitoumustemme kanssa.  

On toki syytä muistaa, että uusi hallitusohjelma tähtää aina muutoksiin ja etsii vaihtoehtoja nykylainsäädännölle. Uudistamisen on tietenkin pysyttävä perustuslain ja kansainvälisten sitoumusten puitteissa. Tältäkin osin uudistamistyössä tarvitaan aina juristien ääntä ja osaamista. 

Varmaa on vain se, että lukuisia tiukkoja vääntöjä on luvassa työmarkkinapöytiin. Laadukkaan ja perusteellisen valmistelun sekä vaikuttamistyön merkitys tulee korostumaan. Vaikuttaminen on erityisen tärkeää silloin, kun nykyiseen järjestelmään kohdistetaan suuria muutostoiveita. 

Mitä mieltä olet hallitusohjelman kannanotoista? Toivomme palautettasi lomakkeen kautta, johon pääset tästä linkistä. Käsittelemme kaiken palautteen liiton toimielimissä.

Ensi viikolla julkaisemme hallitusohjelman koulutuspoliittisia linjauksia käsittelevän blogin.  

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit