Uutiset 21.5.2024

Valtuuskunta vahvisti muutoksia liiton sääntöihin

Liiton valtuuskunta vahvisti kokouksessaan 20.5. joukon muutoksia liiton sääntöihin. Merkittävimmät muutokset käsittelevät opiskelijaedustajan asemaa hallituksessa ja hallituskausien enimmäispituutta.

Sääntömuutoksella opiskelijoiden edustusta Juristiliiton hallituksessa vahvistettiin. Jatkossa opiskelijoiden edustaja on täysvaltainen hallituksen jäsen. Aiemmin opiskelijoiden edustajalla on ollut hallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.  

– Opiskelijoiden edustajalla on ollut tähänkin asti käytännössä hyvin tasa-arvoinen rooli liiton hallituksen työssä. Valtuuskunnan päätös on kuitenkin periaatetasolla erittäin tärkeä ja antaa opiskelijoille entistä vahvemman roolin päätöksenteossa, toteaa Juristiliiton hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka.  

Liiton sääntöjä muutettiin valtuuskunnan toimesta myös siten, että jatkossa sama henkilö voidaan valita liiton hallituksen jäseneksi yhtäjaksoisesti enintään viideksi kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Opiskelijajäsenen toimikauden pituus on yksi vuosi.  

Valtuuskunta päätti jo syyskokouksessaan 2022, että liitto käyttää kaikessa toiminnassaan nimeä Juristiliitto – Juristförbundet. Liiton virallinen nimi ei tuolloin muuttunut. Nimiasia oli esillä myös nyt osana sääntökokonaisuutta. Päätöksenä oli, että liiton yhdistysrekisterissä olevaa nimeä ei muuteta. Liiton käyttää jatkossakin nimeä Juristiliitto – Juristförbundet. 

Tarpeellinen sääntöjen kokonaispäivitys  

Liiton sääntöihin tehtiin myös joukko muita päivityksiä. Liiton puheenjohtaja Tuula Linna pitää sääntöjen päivittämistä tarpeellisena.  

– Periaatteellisten ja keskustelua herättäneiden kysymysten lisäksi säännöissä oli myös runsaasti pienempiä teknisluontoisia päivittämistarvetta. Nostin tämän työn tarpeellisuuden esille, kun minut valittiin toiselle kolmivuotiskaudelleni liiton puheenjohtajaksi vuonna 2021, Linna toteaa.  

Hän antaa erityistä kiitosta emeritusprofessori Heikki Halilalle.  

– Hän antoi yhdistyslain asiantuntijana erittäin arvokkaan panoksensa, kun valtuuskunnalle laadittiin esitystä sääntömuutoksista.  

Valtuuskunnan vahvistamat sääntömuutokset tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt. Tämän jälkeen säännöt julkaistaan liiton verkkosivuilla. 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset