Uutiset 24.6.2024

JUKO: Kertaerä maksetaan täysimääräisenä osittaisella perhevapaalla olleille

Valtion pääsopijajärjestöjen ja valtion työmarkkinalaitoksen yhteisessä koordinaatioryhmässä on keskusteltu kertaerän maksamisesta täysimääräisenä osittaisella perhevapailla olleille.

Valtion työmarkkinalaitos päätti 18.6.2024, että kertaerä on maksettava täysimääräisenä myös osittaisilla perhevapailla (osittainen vanhempainvapaa tai osittainen hoitovapaa) olleille. Aiemmin tulkinta oli toinen, mutta se on nyt muutettu vastaamaan tasa-arvovaltuutetun näkemystä.

Mikäli henkilö on ollut osittaisella perhevapaalla 1.–28.2.2023 ja saanut kertaerän osittaisen työajan suhteessa, on hänellä oikeus saada kertaerä täysimääräisenä. Kertaerän maksamiseen liittyen tulee olla yhteydessä oman viraston henkilöstöhallintoon. Täyden kertaerän saaminen koskee myös tilanteita, joissa palvelussuhde ei ole tällä hetkellä enää voimassa.

Valtion työmarkkinalaitos on ollut yhteydessä virastoihin ja kehottanut niitä ohjeistamaan henkilöstöään kertaerän saamiseksi. Myös luottamusmiesten kannattaa olla asiassa aktiivisia ja tiedottaa jäsenistöä.

Tausta

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa vuosille 2023–2025 sovittiin huhtikuun 2023 palkanmaksun yhdessä maksettavasta kertaerästä. Kertaerä oli suuruudeltaan 12,20 prosenttia yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Kertaerän maksamisen edellytyksenä oli, että virkamiehen tai työntekijän palvelussuhde oli voimassa helmikuussa 2023. Mikäli virkamies tai työntekijä oli työskennellyt 1.–28.2.2023 välisenä aikana osa-aikaisesti, kertaerää ei maksettu täytenä, vaan se maksettiin osittaisena työaikaan suhteutettuna.

Tasa-arvovaltuutettu on antanut 25.3.2024 lausunnon Teknologiateollisuuden työnantajien ja Ylempien Toimihenkilöiden YTN:n solmiman Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen osalta. Kyseissä sopimuksessa oli sovittu kertaerän maksamisesta osittaisena työaikaan suhteutettuna riippumatta osa-aikaisuuden perusteesta. Tämän takia kertaerä maksettiin osittaisilla perhevapailla olleille osittaisena työajan suhteessa.

Tasa-arvovaltuutettu on antamassaan lausunnossaan katsonut, että kyseinen työehtosopimusmääräys syrjii osittaisella perhevapailla olevia työntekijöitä ja näin ollen se oli tasa-arvolain vastainen. Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että osittaisella vanhempainvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla oleva työntekijä ei ole verrannollisessa asemassa osa-aikaiseen työntekijään, vaan työssä olevien ja kokoaikaisella vanhempainvapaalla olleiden kanssa, joille kertakorvaus oli maksettu täysimääräisenä.

Koska useissa työ- ja virkaehtosopimuksissa oli samankaltainen säännös kertaerän maksamisesta osittaisena osittaisilla perhevapailla oleville, on tasa-arvovaltuutettu kehottanut sopimusosapuolia tutustumaan lausuntoon ja korjaamaan tulkintakäytännöt tältä osin pakottavan lainsäädännön mukaisiksi.

Juristiliitto on JUKO:n jäsenliitto.

Lisätiedot Juristiliiton jäsenten osalta:
Petteri Kivelä, neuvottelupäällikkö
petteri.kivela@juristiliitto.fi
p. 041 458 0038

Lisää uutisia

Kaikki uutiset