Uutiset 30.5.2024

Tuomioistuinharjoittelun vaativuus ja kuormitus eivät näy palkassa

Juristiliitto teki keväällä 2024 kyselyn käräjänotaareille ja oikeustieteen opiskelijoille tuomioistuinharjoittelusta. Kyselyn tulokset noudattelevat liiton aiempien kyselyiden linjaa: työmäärää pidetään liian suurena eikä palkka vastaa työn vaativuutta. Liitto laati vastausten perusteella seitsemän konkreettista toimintaehdotusta tuomioistuinharjoittelun kehittämiseksi.

Moni vastaaja koki, että kyse on ennemminkin alipalkatusta asiantuntijatyöstä kuin harjoittelusta. Vastaajien mukaan palkka ei korreloi työn vastuullisuuden, vaativuuden ja kuormittavuuden kanssa.

Tuomioistuinharjoittelun palkka on tällä hetkellä noin 2500 euroa kuukaudessa. Se alittaa Juristiliiton vähimmäispalkkasuosituksen noin 2200 eurolla.

– Käräjänotaareilla on täysi virkavastuu toimistaan ja usein suuri työkuorma. Useimmilla on takanaan jo vuosien työkokemus ja aikaisempi kohtuullinen palkka, joten tuomioistuinharjoittelu ei välttämättä näyttäydy houkuttelevana vaihtoehtona, Juristiliiton puheenjohtaja Tuula Linna huomauttaa.

Yli puolet vastaajista koki myös saavansa liian vähän tai vähän lainopillista opastusta tehtävien tekemiseen.

Harjoittelu ei kannusta tuomioistuinuralle

78 % vastaajista koki työmäärän liian suureksi tai suureksi. Peräti 74 % vastaajista koki työn liian kuormittavana tai kuormittavana.

– Liian suurella osalla tuomioistuinharjoittelun suorittaneista on niin ikäviä kokemuksia harjoittelusta, että työ tuomioistuimessa ei kiinnosta. Se on huolestuttavaa, sanoo Linna.

Hän muistuttaa, että tuomioistuinharjoittelun yksi tarkoitus on toimia rekrytointikanavana käräjätuomarin virkoihin.

Juristiliitto on jo pitkään vaatinut tuomioistuinharjoittelun kehittämistä. Liitto laati kyselyn tulosten pohjalta kannanoton ja seitsemän toimintaehdotusta auskultoinnin kehittämiseksi:

  • Käräjänotaarien palkkaa pitää nostaa
  • Harjoittelun sisällöstä pitää tehdä valtakunnallinen ohjeistus, jota seurataan
  • Käräjänotaarien määrää pitää lisätä ja työtehtävien määrää seurata
  • Harjoittelu laajennetaan erityistuomioistuimiin
  • Valintamenettelyä kehitetään
  • Tutor-järjestelmää kehitetään
  • Työaikalakia sovelletaan

Kannanotto on lähetetty oikeusministerille, oikeusministeriön kansliapäällikölle, tuomarinkoulutuslautakunnalle, tuomioistuinvirastolle ja tuomioistuinten päällikkötuomareille.

Lue kannanotto

Lisätiedot:

Petteri Kivelä
neuvottelupäällikkö
petteri.kivela@juristiliitto.fi
09 8561 0345

Lisää uutisia

Kaikki uutiset