Uutiset 1.9.2023

”Valtiontaloudesta etsitään säästökohteita, mutta oikeusturvasta ei voi tinkiä” – Juristiliitto tyytyväinen oikeudenhoidon lisäpanostuksiin

Oikeusministeriö esittää Oikeudenhoidon selonteossa todetun rahoitusvajeen korjaamiseen 30 miljoonan euron lisämäärärahaa ensi vuodelle. Lisärahoitus jakautuu oikeusministeriön hallinnonalan eri viranomaisille. Tuomioistuinten ruuhkien purkuun ja asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi tuomioistuimille esitetään seitsemän miljoonan ja Syyttäjälaitokselle miljoonan euron lisäystä.

– Juristiliitossa olemme pitäneet kovaa ääntä oikeudenhoidon kriisirahoituksen tarpeesta. Lisäksi olemme olleet tiiviissä vuorovaikutuksessa oikeusministeriön kanssa. Lisärahoitus on välttämätön, vaikka näinä aikoina ei lainkaan itsestään selvä. Valtiontaloudesta etsitään säästökohteita, mutta oikeusturvasta ei voi tinkiä, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander

– Olemme tyytyväisiä, että vaikuttamistyömme näkyy ja toivoa sopii, että panostukset oikeudenhoitoon säilyvät myös tulevassa budjettiriihessä.  

Tilander korostaa, että nyt ennakoidut lisäpanostukset eivät yksin ratkaise oikeudenhoidon eri sektoreilla näkyviä ja kasautuneita ongelmia. Rahaa tarvittaisiin kipeästi lisää niin tuomioistuimiin, syyttäjälaitokseen, oikeusapuun kuin täytäntöönpanoon. 

– Erityisen tyytyväisiä olemme oikeusministerin lupauksiin kiinnittää huomiota henkilöstöresursseihin. Tämän tulisi tarkoittaa lisärekrytointeja jo ensi vuonna. Oikeudenhoidon ongelmia ei ratkaista muulla kuin panostamalla oikeudenhoidon ammattilaisiin, Tilander korostaa.  

Lisää uutisia

Kaikki uutiset