Uutiset 20.11.2019

YTN: Suunnittelu- ja konsulttiala on julistanut ylityökiellon

Alalla ollaan sopimuksettomassa tilassa

Kaksi viikkoa työtään tehnyt sovintolautakunta katsoi neuvotteluosapuolten olevan niin kaukana toisistaan, ettei sillä ollut mahdollisuutta esittää neuvotteluista sovintoehdotusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työrauhavelvoite on päättynyt. Neuvotteluita Etelärannassa on kuitenkin jatkettu myös tällä viikolla.

Sopimuksettomassa tilassa työehtosopimuksen työsuhde-ehdot pysyvät jälkivaikutuksella voimassa. Vanhan työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan periaatteessa kunnes uusi työehtosopimus on saatu sovituksi. 

Miksi ylityökielto?

Nyt julistetun painostustoimen on tarkoitus herättää työnantaja ymmärtämään, että alan vaatimukset täytyy ottaa tosissaan ja että alan henkilöstö ei tule suostumaan työnantajan kohtuuttomiin vaatimuksiin.

Vaadimme alalle palkkakuoppaa korjaavaa yleiskorotusta. Työnantaja on kuitenkin ilmoittanut, ettei se tule hyväksymään millekään alalle yleistä tasoa suurempia kustannusvaikutuksia.

Vaadimme työajanpidennyksen poistamista ilman kompensaatiota. Työnantaja kuitenkin ehdottaa suunnittelu- ja konsulttialallakin kiky-työajanpidennyksen muuttamista kolmeksi työlauantaiksi. Vaihtoehdoiksi tälle on ehdotettu säännöllisen työajan pidentämistä 10 minuutilla päivässä tai puolella tunnilla viikossa, tekemällä loppiaisesta ja helatorstaista normaalit työpäivät tai (kustannusvaikutuksena kompensoiden) puolittamalla lomaraha 25%:iin vuosilomapalkasta.

Näissä asioissa emme ole neuvottelemalla edistyneet toistaiseksi ollenkaan. Painostustoimien uskomme vaikuttavan työnantajan halukkuuteen pohtia ratkaisuja tosissaan.

Tuula Aaltola
Vastuullinen asiamies, YTN suunnittelu- ja konsulttiala
tuula.aaltola@tek.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset