Uutiset 19.10.2016

Vertaistukea johtaja- ja esimiesverkostosta

Johtaja- ja esimiesverkosto on Lakimiesliiton tarjoama tuki- ja kehittymisverkosto kaikille johto- ja esimiesasemassa työskenteleville jäsenilleen. Verkosto luo puitteet, joissa jäsenet voivat verkostoitua sekä keskustella ja vaihtaa ajatuksia esimies- ja johtajatyöhön liittyvistä kysymyksistä.

Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa pääasiassa Lakimiesliittoon niin sanottuihin aamukahvitilaisuuksiin. Viime keväänä toteutettiin yksi aamukahvitilaisuus myös Turussa, ja tavoitteena on järjestää myös muualla Suomessa toimiville liiton jäsenille vastaavia tilaisuuksia.

Lisäksi liiton kotisivujen jäsenelle osiosta löytyy myös Johtaja- ja esimiesverkoston sivut, jonne on talletettu kaikkien aamukahvitilaisuuksien materiaali vuodesta 2013 lähtien. Sivuilla kerrotaan myös Akavan Esimiesverkostosta ja sen järjestämästä koulutuksesta. Materiaalin hyödyntäminen vaatii kirjautumisen liiton jäsensivuille jäsentunnuksella ja salasanalla.

Johtaja- ja esimiesverkoston aamukahvit ovat tiiviitä, noin puolitoistatuntia kestäviä tilaisuuksia, jossa ulkopuolinen asiantuntija alustaa kunkin aamun teemasta ja ohjaa keskustelua. Teemat liittyvät aina esimiesten ja johtajien työhön sekä tehtäviin. Vuosien aikoina on keskusteltu muun muassa työyhteisöviestinnästä, coachingistä, työpaikan konfliktitilanteista, organisaatiomuutoksista ja etäjohtamisesta.

– Onpa pohdittu myös Viisas pääsee vähemmällä -otsikolla sitä, kuinka voi vähentää työpäivien keskeytyksiä ja sähköpostiin kulutettua aikaa sekä miten nostaa tuottavuutta suunnittelun ja sähköisten apuvälineiden avulla. Verkostossa on keskusteltu myös siitä, mitä hyvä johtaminen on, verkostosta vastaava Lakimiesliiton edunvalvontayksikön johtaja Taru Turunen kertoo.

Kuka pääsee mukaan?

Lakimiesliiton esimies- ja johtaja-asemassa olevat jäsenet kutsutaan aamukahvitilaisuuksiin sähköpostitse jäsenrekisterissä olevien asematietojen perusteella. Mukaan kutsutaan niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla toimivat esimiehet ja johtajat.

– Jäsenten kannattaakin pitää jäsenrekisteritiedot ajan tasalla, jotta kutsut tulevat perille. Jokaisen aamukahvitilaisuuden jälkeen osallistujille lähetetään palautekysely, jossa pyydetään myös ehdotuksia tuleviksi aiheiksi tai alustajaksi. 

Lakimiesliiton Ylähuoneessa järjestettäviin tilaisuuksiin mahtuu kerralla vain noin 30 henkilöä

– Ajatuksena on, että aamukahvit ovat luonteeltaan keskustelevia ja luottamuksellisia tilaisuuksia eivätkä massaluentoja. Palautteet aamukahvitilaisuuksista ovat olleet koko verkoston toiminnan ajan kiittäviä. Aamukahvitilaisuudet ovat selkeästi vakiinnuttaneet asemansa ja niille on ollut tilausta, Taru Turunen toteaa.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset