Uutiset 30.8.2021

Vastuullisten lakipalveluiden periaatteilla halutaan puuttua alan kroonisiin työaika- ja uupumisongelmiin

– Lainsäädäntömme asettaa työajalle yksiselitteiset rajat. Alamme työaikoihin liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan näillä kirjauksilla poistu, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander

– Vaativimmankin ja itsenäisimmänkin asiantuntijan roolissa palautuminen on välttämätöntä. Ongelmat eivät poistu sillä, että liittona jankutamme lainsäädännön kirjauksista. Ongelmat jäävät meiltä pääosin piiloon, sillä yksittäisten työntekijöiden on käytännössä mahdotonta nostaa esiin itseensä kohdistuvia työaikaongelmia. Näin ollen keskustelu jää anonyymille tasolle.

Ratkaisuksi ongelmaan Lakimiesliitto haluaa selvittää, onko alan yrityksillä halukkuutta luoda periaatteet, joiden noudattamiseen ne sitoutuvat ja osoittavat näin vastuullisuuttaan. Lakimiesliitossa periaatteiden uskotaan myös aidosti tukevan kestävää ja tuottavaa liiketoimintaa.

– Haluamme sitouttaa periaatteiden suunnittelutyöhön työntekijät ja työnantajat, mutta myös lakipalveluita ostavat asiakkaat eli palveluita ostavat yritykset. Aivan kuten esimerkiksi ympäristöön liittyvissä vastuullisuuskysymyksissä asiakkaiden tahto on ratkaiseva kirittäjä päätöksenteossa. Haluamme selvittää, onko luotavissa sellaiset konkreettisen vastuullisen lakipalvelun periaatteet, jotka olisivat konkreettinen osa asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä toimeksiantosopimusta.

Lakimiesliitossa tiedostetaan, että periaatteiden luominen ja niihin sitouttaminen ovat haasteellisia tehtäviä. Tämän vuoksi osapuolia halutaan osallistaa kehittämistyöhön monipuolisilla menetelmillä, kuten laajalla verkkokyselyllä ja keskustelutilaisuuksilla.

– Haluamme synnyttää keskustelua ja vuoropuhelua työnantajien, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Päätavoitteena on uusien periaatteiden luonti ja laajamittainen soveltaminen lakialalla. Jollei tämä heti onnistu, niin vähintäänkin tuomme näkyväksi tarpeen nostaa kohtuulliset työajat osaksi yritysvastuuta.

Tilander muistuttaa, että työlainsäädännön taustalla on pyrkimys suojella työntekijää, mutta myös halu luoda tehokasta ja tuottavaa työtä. Jatkuva ylityö ja kuormittuminen vähentävät myös tuottavuutta.

– Ei voi olla niin, että silmiä räpäyttämättä olemme sitä mieltä, että korkeasti koulutettu asiantuntija nyt vain myy sielunsa ja kaiken vapaa-aikansa työlle, se on hänen oma valintansa ja näin muka tuotamme parasta lisäarvoa työntekijöille, yrityksille, asiakkaille ja koko yhteiskunnalle.

Lakimiesliitolta on toivottu uusia tapoja työaikaongelmiin puuttumiseksi ja keskustelu lakipalveluiden tuottamisen periaatteista on osa keinovalikoimaa. Konkreettisissa ongelmatilanteissa Lakimiesliitto auttaa tietenkin jokaista jäsentään yksilöllisesti.

Lakimiesliiton tukena vastuullisuusperiaatteiden luonnissa ovat kokeneet yritysvastuuasiantuntijat Anne Vanhala (Bonfide Oy) ja Suvi Halttula (3bility Consulting).  

– Alkamassa oleva prosessi on mielenkiintoinen ja tärkeä. Se mahdollistaa keskustelun työelämän perusoikeuksista Suomen kontekstissa, toteaa Vanhala. 

– Tyypillisesti näissä asioissa huomio on kehittyvissä maissa ja globaaleissa toimitusketjuissa. Hankkeessa on paljon potentiaalia lisätä ymmärrystä työelämän perusoikeuskysymyksistä myös meillä Suomessa, Halttula jatkaa. 

*HS 30.4.2021, Sata tuntia viikossa

Lisätiedot:
Jore Tilander, toiminnanjohtaja, Lakimiesliitto, jore.tilander@juristiliitto.fi, p.  041 458 0030
Jaana Meklin, johtaja, työelämä, Lakimiesliitto, jaana.meklin@juristiliitto.fi , p. 0400 741 686
Anne Vanhala, Bonfide, anne.vanhala@bonfide.fi, p. 050 339 1625

Lisää uutisia

Kaikki uutiset