Uutiset 29.6.2015

Valtiolla saavutettiin neuvottelutulos

JUKOn valtion neuvottelukunta hyväksyi neuvottelutuloksen juuri päättyneessä kokouksessaan. JUKOn hallitus käsittelee myöhemmin tällä viikolla neuvottelutulosta. 

Tehtäväkohtaisia palkanosia korotetaan 1.2.2016 alkaen 13 euroa kuukaudessa, jolloin niin sanottu henkilökohtainen palkanosa huomioiden kuukausipalkka nousee keskimäärin 16 euroa. 

Mikäli tehtäväkohtainen palkanosa on vähintään 3023 euroa kuukaudessa, tehtäväkohtaisia palkanosia korotetaan 0,43 prosenttia kuukaudessa. Suurin osa valtion JUKOlaisista kuuluu viimeksi mainittuun ryhmään.   

Euromääräisinä kokonaispalkkoina määräytyviä palkkoja tarkistetaan 16 eurolla kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla. 

Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettu yleiskorotuksin, korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla ja kuukausipalkkion uusi vähimmäismäärä on 75,32 euroa.

Lisätietoja:

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, p. 0400 601 162, markku.nieminen@juko.fi

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä, p. 050 340 2725, tarja.niemela@juristiliitto.fi

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimuksen.

Lakimiesliitto kuuluu JUKOon Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEAn jäsenjärjestönä. Lakimiesliitto vaikuttaa JUKOn kaikilla neuvottelusektoreilla. Lakimiesliiton julkisen sektorin neuvottelujohtaja Tarja Niemelä (p. 040 340 2725) on JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja, Lakimiesliiton virkasuhdeneuvontapäällikkö Kirsi Venäläinen (p. 050 587 3528) on JUKOn valtion keskuslakkotoimikunnan jäsen ja valtiosektorin lakkopäällikkö ja Lakimiesliiton varatoiminnanjohtaja Mikko Salo (p. 041 458 0033) vastaa JUKOn valtiosektorin viestinnästä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset