Uutiset 12.6.2018

Uusia jäseniä valiokuntiin ja lakimiesuutisten toimitusneuvostoon

Valiokuntapaikoista oli hakumenettelyn piirissä puolet ja nimitys tapahtui kahdeksi vuodeksi lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Kunkin valiokunnan rakenne on mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman hyvässä tasapainossa koko liiton jäsenrakenteen kanssa jäsenten iän, sukupuolen, lakimiestehtävien, koulutustason ja alueellisen jakautuman osalta. Jokaisessa valiokunnassa tulee olla osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen jäsenkunta.

Valiokuntien jäsenistössä pyritään toteuttamaan sellaista rotaatiota, joka turvaa jatkuvuuden sekä nyt että tulevaisuudessa. Jokaisessa valiokunnassa tulee siten olla eripituisia aikoja siellä mukana olleita jäseniä. Tulevaisuusvaliokunta on ollut toiminnassa vasta vuoden ja toiminnan vakiinnuttamisen turvaamiseksi rotaatiota ei katsottu vielä aiheelliseksi painottaa yhtä paljon verrattuna muihin valiokuntiin.

Julkisen sektorin ja yksityissektorin valiokuntia koskevien valintojen osalta hallitus linjasi lisäksi, että erityisesti näiden valiokuntien kokoonpanoissa pyritään riittävän kattavaan liiton eri intressiryhmien edustukseen asianomaisilta sektoreilta. Tavoitteena on, että kentän ääni tulee tällä tavoin kuulluksi eri ammattiryhmistä liiton toiminnassa. Näissä valiokunnissa on suotavaa myös olla jäsenyhdistysten korkeimmalta päättävältä tasolta edustettuna kaikki merkittävät asianomaisen sektorin neuvottelu-, luottamusmies- ja yhteyshenkilötoimintaa harjoittavat tahot. 

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto antaa arvokkaan panoksensa lehden ideointiin ja palauteen antoon toimien osaltaan lehden ”lukijaraatina”. Lehdestä kysytään säännöllisesti palautetta koko lukijakunnalta, mutta toimitusneuvoston monipuolinen kokoonpano turvaa myös osaltaan lukijoiden äänen kuulumista lehden sivuilla.

Julkisen sektorin valiokunta:

Varsinainen jäsen                     Varajäsen

Valjakka Marika                        Ranta Ari

Judström Marja-Liisa                Ilmoitetaan myöhemmin

Haukilahti Heli-Anna                 Ilmoitetaan myöhemmin

Pelkonen Jyrki                          Pakanen Kari

Aho Sari                                    Mäenpää Pia

Valkola Kari                               Ilmoitetaan myöhemmin

                                                  Rintamo Sara Lars Lindemanin varajäseneksi.

                                                  Pj. Pekka Liesivuoren varajäsen ilmoitetaan myöhemmin.

opiskelijajäsen:

Yli-Hemminki Esko                    Poikela Laura-Maria

 

Yksityissektorin valiokunta:

Ruohola Hannu

Snell Petteri

Björkberg Elli

Nahkala Lotta

Leskinen Marianne

Nykänen Otso 1 vuoden kaudeksi Jaana Meklinin tilalle.

Melkko Merja

Opiskelijajäsen:

Panula Pia-Maria

 

Oikeuspoliittinen valiokunta:

Mäki-Kahra Kreetta

Haavisto Jukka

Salmi Maija

Terämaa Jyri

Niskasaari Mirva

Opiskelijajäsen:

Ahsanullah Tarik

 

Jäsenpalveluvaliokunta:

Jokinen Erik

Lindberg Sari

Petriotis Maija

Hanski-Pitkäkoski Ritva

Säteri Johanna

Opiskelijajäsen:

Aronen Sara

 

Tulevaisuusvaliokunta:

Simonen Kristiina

Hyvärinen Jarmo

Ervasti Kaijus

Ihalainen Anne

Pääkkönen Virpi

Halila Leena

Opiskelijajäsenet:

Ruolahti Iiro

Engblom Pauli

Ahoranta Ella

 

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto:

Tuula Linna, puheenjohtaja

Majanen Maria

Tiainen Anneli

Kurronen Johanna

Raikas Terhi

Kurki Tiina-Leena

Spring Petra

Helminen Johanna

Janas Pirkko

Ajo Pentti

Opiskelijajäsenet:

Kontiainen Taneli

Partanen Matias

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset