Uutiset 19.6.2019

Uusia jäseniä valiokuntiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon 1.7.2019 alkaen

Valiokuntapaikoista oli hakumenettelyn piirissä puolet ja nimitys tapahtui kahdeksi vuodeksi lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Kunkin valiokunnan rakenne on mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman hyvässä tasapainossa koko liiton jäsenrakenteen kanssa jäsenten iän, sukupuolen, lakimiestehtävien, koulutustason ja alueellisen jakautuman osalta. Jokaisessa valiokunnassa tulee olla osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen jäsenkunta.

Valiokuntien jäsenistössä pyritään toteuttamaan sellaista rotaatiota, joka turvaa jatkuvuuden sekä nyt että tulevaisuudessa. Jokaisessa valiokunnassa tulee siten olla eripituisia aikoja siellä mukana olleita jäseniä.

Julkisen sektorin ja yksityissektorin valiokuntia koskevien valintojen osalta hallitus linjasi lisäksi, että erityisesti näiden valiokuntien kokoonpanoissa pyritään riittävän kattavaan liiton eri intressiryhmien edustukseen asianomaisilta sektoreilta. Tavoitteena on, että kentän ääni tulee tällä tavoin kuulluksi eri ammattiryhmistä liiton toiminnassa. Näissä valiokunnissa on suotavaa myös olla jäsenyhdistysten korkeimmalta päättävältä tasolta edustettuna kaikki merkittävät asianomaisen sektorin neuvottelu-, luottamusmies- ja yhteyshenkilötoimintaa harjoittavat tahot.

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto antaa arvokkaan panoksensa lehden ideointiin ja palauteen antoon toimien osaltaan lehden ”lukijaraatina”. Lehdestä kysytään säännöllisesti palautetta koko lukijakunnalta, mutta toimitusneuvoston monipuolinen kokoonpano turvaa myös osaltaan lukijoiden äänen kuulumista lehden sivuilla.

Julkisen sektorin valiokunta:
Varsinainen jäsen    Varajäsen
Einola Pasi               Lehtonen Petri
Hemminki Jaana       varajäsen valitaan myöhemmin
Hällström Minna       Kankaanrinta Veera
Jalkanen Juha          varajäsen valitaan myöhemmin
Parviainen Tommi     Viitala Aarni
Pennanen Nuutti      Lipiäinen Visa
Rintamo Sara           Lindeman Lars
Opiskelijajäsen:
Larinkari Olga          Hakoköngäs Salla

Yksityissektorin valiokunta:
Engblom Matleena (1. vuoden kaudelle)
Kokko Marja
Kuhanen Leena
Laurikainen Kai-Tapani
Lindholm Kristiina
Tabell Jenniveera
Vuolle Emilia
Opiskelijajäsen:
Aronen Sara

Oikeuspoliittinen valiokunta:
Ahsanullah Tarik
Helenius Dan
Kaskinen Satu
Nykänen Otso
Nyrhinen Vesa
Opiskelijajäsen:
Elenius Rauli

Jäsenpalveluvaliokunta:
Autio Riikka
Hulkko Antti-Pekka
Karppinen Laura
Savolainen Petri
Tamminiemi Tuire
Opiskelijajäsen:
Marttila Jere

Tulevaisuusvaliokunta:
Hännikäinen Pipsa
Jakobsson Niko
Kanniainen Linda
Ronkainen Anna
Rytkönen Tuomas
Still Viveca
Opiskelijajäsenet:
Guidastri Alberto
Panula Pia-Maria
Lumilahti Juuso

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto:
Tuula Linna, puheenjohtaja
Helminen Johanna
Kurki Tiina-Leena
Majanen Maria
Tiainen Anneli
Hirvonen-Ere Suvi
 

 

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset