Uutiset 23.6.2021

Lakimiesliiton valiokuntiin valittiin uusia jäseniä

Valiokuntapaikat täytettiin kevään aikana toteutetun avoimen haun pohjalta.  Haun kautta täytettävänä oli noin puolet Lakimiesliiton valiokuntapaikoista. Valittujen henkilöiden toimikaudet ovat kaksivuotisia. Poikkeuksen tähän tekevät valiokuntien opiskelijajäsenet, joiden toimikaudet ovat vuoden mittaisia. Peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. 

Valiokuntien kokoonpanojen halutaan olevan tasapainossa koko liiton jäsenrakenteen kanssa, kun huomioidaan jäsenten ikä, sukupuoli, lakimiestehtävät, koulutustaso ja alueellinen jakauma. Valiokuntien kokoonpanojen toivotaan olevan mahdollisimman monipuolisia sekä osaamiseltaan että kokemukseltaan. 

Kokonnapanoissa toteutetaan rotaatiota, joka turvaa valiokuntatyön jatkuvuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valiokunnissa on niissä eripituisia aikoja mukana olleita jäseniä. 

Julkisen sektorin ja yksityissektorin valiokuntia koskevien valintojen osalta hallitus linjasi lisäksi, että erityisesti näiden valiokuntien kokoonpanoissa halutaan huolehtia eri intressiryhmien edustuksesta asianomaisilta sektoreilta. Näin eri ammattiryhmissä toimivien jäsenten ääni tulee kuulluksi liiton toiminnassa.  

Valiokuntien kokoonpanot löydät jäsenportaalista Tietopankki-osiosta täältä (vaatii jäsentunnuksia).

Lisää uutisia

Kaikki uutiset