Uutiset 11.9.2015

Akavan tiedote: Työntekijät kokoontuvat mielenosoitukseen ensi perjantaina

SAK, Akava ja STTK tiedottavat
11. syyskuuta 2015

Työntekijät kokoontuvat mielenosoitukseen ensi perjantaina

SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittavat mieltään Helsingin Rautatientorilla perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen.

Mielenosoituksella puolustetaan työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista ja vastustetaan hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja. Hallitus ilmoitti tiistaina muun muassa vuosilomaoikeuden rajoittamisesta, sairausloman palkattomasta karenssipäivästä, arkipyhien palkattomuudesta sekä ylityö- ja sunnuntaikorvauksien leikkaamisesta pakottamalla.

Palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat korostavat, että työntekijöiden on mahdoton hyväksyä hallituksen pakkotoimia. Hallitus ei kunnioita työntekijöiden ja työnantajien välistä oikeutta sopia työn hinnasta ja muista työehdoista. Se uhkaa myös rikkoa kansainvälisesti tunnustettua periaatetta, jonka mukaan laki suojelee lähtökohtaisesti heikompaa osapuolta.

– Olemme liikkeellä puolustamassa heikoimpien suojaa, Lauri Lyly (SAK), Sture Fjäder (Akava) ja Antti Palola (STTK) toteavat.

Mielenosoitukseen ovat ammattiliittojen jäsenten lisäksi tervetulleita kaikki, jotka ovat huolestuneita hallituksen tavasta ja keinoista tehdä leikkauksia. Paikalle kutsutaan myös kaikkien eduskuntaryhmien edustajat.

Mielenosoituksen lisäksi kantaa voi ottaa allekirjoittamalla nettiadressin. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat avanneet osoitteessa terveisethallitukselle.fi adressin, jossa puolustetaan sopimisen oikeutta ja vastustetaan työehtojen yksipuolista heikentämistä.

Palkansaajien mielenosoitus sosiaalisessa mediassa: #STOP

Lisätiedot:
Järjestöpäällikkö Eija Harjula, SAK, puh. 0400 536 479
Järjestöjohtaja Risto Kauppinen, Akava, puh. 0400 529 029
Järjestöpäällikkö Juska Kivioja, STTK, puh. 050 581 4372

FFC, Akava och STTK informerar
11 september 2015

Arbetstagarna samlas för demonstration nästa fredag

Medlemmarna i FFC:s, Akavas och STTK:s medlemsförbund demonstrerar på Järnvägstorget i Helsingfors fredagen den 18 september från och med klockan 11.

Med demonstrationen vill man försvara arbetsmarknadsorganisationerna rätt att fritt komma överens om arbets- och tjänstevillkor och motsätta sig regeringens ensidiga beslut om att försvaga löntagarnas arbetsvillkor. Regeringen meddelade i tisdags att man bland annat tänker begränsa semesterrätten, införa en karensdag vid sjukledighet, göra söckenhelger till oavlönade lediga dagar samt skära ner i söndags- och övertidstilläggen genom tvångsåtgärder.

Ordförandena för löntagarnas centralorganisationer betonar att arbetstagarna omöjligt kan godkänna regeringens tvångsåtgärder. Regeringen respekterar inte arbetstagarnas och arbetsgivarnas rätt att sinsemellan komma överens om arbetskostnader och andra arbetsvillkor. Regeringen hotar också den internationellt erkända principen över att utgångspunkten är att lagen skyddar den svagare parten.

– Vi är ute efter att försvara de svagares skydd, konstaterar Lauri Lyly (FFC), Sture Fjäder (Akava) och Antti Palola (STTK).

Inte bara fackförbundens medlemmar, utan alla som är oroliga över regeringens sätt och metoder för att göra nedskärningar är välkomna med på demonstrationen. Alla riksdagsgruppernas representanter bjuds också med.

Utöver demonstrationen kan man ta ställning genom att underteckna en namninsamling på nätet. Löntagarnas centralorganisationer har öppnat en namninsamling på adressen terveisethallitukselle.fi, i vilken man försvarar avtalsrätten och motsätter sig ensidiga försämringar av arbetsvillkoren.

Löntagarnas demonstration på sociala medier: #STOP

Mer information:
Organisationschef Eija Harjula, FFC, tfn. 0400 536 479
Organisationschef Risto Kauppinen, Akava, tfn. 0400 529 029
Organisationschef Juska Kivioja, STTK, tfn. 050 581 4372

Lisää uutisia

Kaikki uutiset