Uutiset 22.6.2015

Työntekijäpuoli esittänyt vaihtoehtoisia malleja valtiosektorin neuvotteluissa

”Valtiovarainministeriö antoi meille viime kerralla pyytämämme tarkentavat laskelmat, joista kävimme keskusteluja. Nämä antoivat aihetta lisälaskelmien tekemiseen, jotka ministeriö lupasi toimittaa seuraavassa kokouksessa torstaina 25.6.”, kertoo JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen. 

Korotusten toteutustavasta ei vielä ole syntynyt yhteisymmärrystä neuvotteluosapuolten kesken. ”Olemme esittäneet työntekijäpuolelta myös vaihtoehtoisia malleja korotusten toteuttamiseen”, sanoo JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä. 

Neuvottelut jatkuvat tiiviillä tahdilla. Osapuolet pyrkivät ratkaisuun kesäkuun loppuun mennessä.  

Lisätietoja:

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, 0400 601 162, markku.nieminen@juko.fi

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä, 050 340 2725, tarja.niemela@juristiliitto.fi 

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimuksen.

Lakimiesliitto kuuluu JUKOon Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEAn jäsenjärjestönä. Lakimiesliitto vaikuttaa JUKOn kaikilla neuvottelusektoreilla. Lakimiesliiton julkisen sektorin neuvottelujohtaja Tarja Niemelä (p. 040 340 2725) on JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja, Lakimiesliiton virkasuhdeneuvontapäällikkö Kirsi Venäläinen (p. 050 587 3528) on JUKOn valtion keskuslakkotoimikunnan jäsen ja valtiosektorin lakkopäällikkö ja Lakimiesliiton varatoiminnanjohtaja Mikko Salo (p. 041 458 0033) vastaa JUKOn valtiosektorin viestinnästä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset