Uutiset 28.11.2019

Työmarkkinaneuvottelut Lakimiesliiton näkökulmasta

Lakimiesliitossa neuvotteluissa ja niiden seurannassa ovat erityisesti mukana toiminnanjohtaja Jore Tilander, yksityisen sektorin neuvotteluissa työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin ja julkisen sektorin neuvotteluissa neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen.

Yksityisen sektorin neuvottelutilanne

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n siis käy neuvottelut myös Lakimiesliiton jäsenten osalta.

Alat joilla tällä hetkellä käydään neuvotteluja ovat teknologiteollisuus, suunnitteluala, tietoala, kemianala ja ICT-ala. Millään alalla ei ole vielä sopimusta syntynyt, vaan ollaan sopimuksettomassa tilassa. Kun ensimmäinen sopimus saadaan aikaan, se yleensä tarkoittaa sitä, että muutkin sopimusalat etenevät.

Neuvottelutilanne on vaikea. Postin lakko on saatu loppumaan, mutta lakonuhkia on monella alalla. Myös työnantajan puolella on otettu käyttöön kovia keinoja. Metsäteollisuus on ilmoittanut kuuden vuorokauden työsulusta sahoilla ja vaneritehtailla vauhdittaakseen Teollisuusliiton paluuta neuvottelupöytään. 

YTN:n on jättänyt lakkovaroituksen suunnittelu- ja konsulttia- ja teknologiateollisuuden sopimusaloille. Teknologiateollisuudessa kolmen päivän lakko on 9.–11. joulukuuta. Suunnittelu- ja konsulttialalla työnseisaus on tarkoitus toteuttaa kolmessa kolmen päivä jaksossa ajalla 9.–18. joulukuuta. Lakot toteutuvat, ellei sopimuksia saada aikaan ennen niiden alkamista.

YTN on jo aiemmin ilmoittanut teknologiateollisuutta sekä suunnittelu- ja konsulttialaa koskevista ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kielloista. Ne koskevat molempien alojen kaikkia ylempiä toimihenkilöitä eli noin 100 000 palkansaajaa. Jos joulukuun lakot toteutuvat, niiden piirissä on arvion mukaan noin 50 000 ylempää toimihenkilöä. Lakimiesliitolla on jäseniä Teknologiateollisuudessa alle 200 ja suunnittelualalla alle 100. Mikäli lakot toteutuvat, käytännön asioista informoidaan jäseniä. Lisätietoja saa myös oman työpaikan luottamusmieheltä.

Julkisen sektorin neuvottelutilanne

Lakimiesliiton jäseniä koskevista julkisen sektorin virka- ja työehtosopimuksista neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Suomen Lakimiesliitto on yksi JUKO ry:n jäsenjärjestöistä. Julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset päättyvät valtion, kunnan ja kirkon aloilla 31.3.2020, samoin päättyy yliopistojen työehtosopimus, jonka neuvotteluosapuolena palkansaajapuolella on JUKO ry. Julkisen sektorin sopimusneuvottelut alkavat vuoden vaihteen jälkeen.

Yksityissektorin neuvottelutilanne on tällä hetkellä vaikea, useiden yksityissektorin alojen sopimukset ovat päättyneet ja aloilla ollaan sopimuksettomassa tilassa. Monella alalla on konkreettinen lakonuhka päällä. Julkisella sektorillakin on siten odotettavissa vaikea neuvottelukierros.

Lisää paineita julkisen sektorin neuvotteluille asettaa kunta-alalla toimiva Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry, johon kuuluvat Tehy, SuPer ja Spal. KoHo ry on jo 27.9.2019 tekemällään ilmoituksella irtisanonut kunnallisen pääsopimuksen päättymään 31.3.2020. Syyksi ja tavoitteeksi he ovat ilmoittaneet pyrkimyksensä neuvotella sote-alalle oman työ- ja virkaehtosopimuksen. Tämä kuvio tulee entisestään vaikeuttamaan julkisen sektorin neuvottelutilannetta, jossa valtio on perinteisesti ollut kunta-alan sopimusneuvottelujen panttivankina.

Lakimiesliiton julkisen sektorin jäsenistöstä suuri enemmistö työskentelee valtiosektorilla. Valtiosektorin sopimusneuvottelut, vaikka niissä päästäisiin neuvottelutulokseen, jäänevät odottamaan kuntasektorin sopimusneuvottelujen valmistumista. Mikäli neuvottelut kovin jumiutuvat, niin tällä kertaa julkisen sektorin järjestövalmius on paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin kaikilla julkisen sektorin sopimusaloilla.
 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset