Uutiset 28.6.2022

Tutustu uuteen kunta-alan sopimukseesi – tällainen se on

Kunta-alalle syntyi keskiviikkona 8. kesäkuuta monella tapaa historiallinen sopimusratkaisu.

Kolmivuotiset virka- ja työehtosopimukset pohjautuvat palkansaajien neuvottelujärjestöjen JUKOn, JAUn (JHL ja Jyty) sekä työnantajien KT:n toukokuun 10. päivä hyväksymään sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen. Neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy ja Super) ei ole mukana sopimuksessa.

Sopimuskokonaisuuteen kuuluvat kunta-alan virka- ja työehtosopimukset koskevat yhteensä 300 000:ta palkansaajaa.

Sopimuksia sovelletaan vain allekirjoittajajärjestöjen ja niiden alayhdistysten jäseniin. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus kohdella samaa tai samankaltaista työtä tekeviä yhdenvertaisesti, kuten maksaa samasta työstä sama palkka riippumatta järjestäytymisestä.

Ratkaisuun kuuluvat jukolaiset sopimukset

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
 • Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen
 • KT-yritysjaoksen työehtosopimus

Lisäksi

 • Työelämäpaketti eli työelämän kehittämisen yhteistyösopimus
 • Palkkaohjelmaa koskeva virka- ja työehtosopimus 2023–2027

Kunta-alan sopimusten pääkohdat

Sopimuskausi

Sopimuskausi 1.5.2022−30.4.2025.

Palkankorotukset

2022

 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.
 • 1. lokakuuta keskitetty 0,53 prosentin järjestelyerä, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin. Jos JUKO, JAU ja KT eivät pääse sopimukseen 0,5 prosentin jakamisesta syyskuun loppuun mennessä, se maksetaan kaikille yleiskorotuksena.

2023

 • Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja vähintään 1,5 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.
 • Palkankorotusten perälauta: Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät Kunnallinen KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen erään.

2024

 • Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja vähintään 1,5 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.
 • Palkankorotusten perälauta: Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen järjestelyerään. Jos paikallisesta järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotukseen ja lopusta päättää työnantaja.

Sote-alan ja varhaiskasvatuksen opettajien turvalauseke

Jos sote-alalle sovitaan myöhemmin nyt sovittua suurempia palkankorotuksia tai muita kustannusvaikutteisia sopimusratkaisuja, ne ulotetaan turvalausekkeen soveltamisalalla työskentelevään henkilöstöön. Suuremmat korotukset ulotetaan suoraan:

 • SOTE-sopimukseen.
 • KVTES liite 5, varhaiskasvatuksen opettajiin.
 • OVTES osio G:n henkilöstö, varhaiskasvatuksen opettajiin.
 • Muihin JUKOn sopimuksiin turvalauseketta sovelletaan neuvottelun kautta.
 • Mahdollisuus irtisanoa sopimus: jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, JUKOlla on mahdollisuus irtisanoa kaikki kuntasopimuksensa kesken sopimuskauden.
 • Vaikka sopimukset irtisanottaisiin, kuntien palkansaajille maksetaan vuoden 2024 sopimuskorotukset ja kaksi palkkaohjelmaerää. Kunnallinen pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen ja työelämän kehittämistä koskeva yhteistyösopimus eivät pääty.

Palkkaohjelma

 • Kaikkia sopimusaloja koskeva palkkaohjelma 2023–2027.
 • Palkat nousevat viidessä vuodessa yhteensä 5 prosenttia.

2023

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2024

 • 1. helmikuuta keskitetty järjestelyerä 0,4 prosenttia. Neuvottelijoina JUKO, JAU ja KT.
 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,6 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2025

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2026

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2027

 • Paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.

Perhevapaat – toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti

Kunta-alan kaikkien virka- ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan yhdenvertaisesti erilaisiin perheisiin. Sopimusmääräykset vastaavat 1. elokuuta voimaan tulevaa perhevapaauudistusta.

 • Palkallinen raskausvapaakausi 40 päivää.
 • Lisäksi kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivältä, kun aiemmin toinen vanhempi sai palkallista perhevapaata 12 päivää.
 • Toisella vanhemmalla on oikeus pidempään palkalliseen perhevapaaseen, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022. Adoptiolapsen hoitoonottopäivän on oltava 31.7.2022 tai sen jälkeen.
 • Sukupuolineutraaliin terminologiaan siirrytään 1. elokuuta.

Oikeus omaishoitovapaaseen

 • 1. elokuuta lähtien oikeus palkattomaan viiden päivän omaishoitovapaaseen.

Kunnallinen pääsopimus

 • JUKOn 11. toukokuuta irtisanomaa aiempaa pääsopimusta noudatetaan 11. marraskuuta asti.
 • Sovintoehdotuksen mukainen Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimus sitoo osapuolia heti ja sitä ryhdytään soveltamaan, kun aiempi sopimus päättyy.
 • Pääsopimusta voidaan muuttaa vain JUKOn, JAUn ja KT:n suostumuksella. Rinnakkaisia pääsopimuksia ei voi solmia.

Suomen Lakimiesliitto on JUKO:n jäsenliitto.

Lisätiedot Lakimiesliiton jäsenten osalta:
Petteri Kivelä, neuvottelupäällikkö 
petteri.kivela@juristiliitto.fi
p. 041 458 0038

Tutustu Lakimiesliiton Työmarkkinaneuvottelut-sivuun.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset