Uutiset 5.7.2014

Tuomioistuinvirasto saatava pystyyn ensi vaalikaudella

Suomen Lakimiesliitto esittää, että Suomeen perustetaan ensi vaalikaudella Euroopan neuvoston suositusten mukainen tuomioistuinvirasto vastaamaan tuomioistuinlaitoksen johtamisesta ja kehittämisestä. Samalla vahvistetaan tuomioistuinten riippumattomuutta samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa. Lakimiesliitto julkaisi tänään uuden oikeusturvaohjelmansa kesätapahtumassaan Savonlinnassa.

”Tuomioistuinviraston nopea perustaminen on ehdoton edellytys oikeusvaltiomme johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle”,  painottaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Asko Nurmi. ”Laahaamme jäljessä muista Pohjoismaista, mutta meillä on erinomainen mahdollisuus poimia parhaiten toimivat käytännöt Tanskan, Norjan ja Ruotsin vastaavista järjestelmistä. Etenkin Tanskan suoraviivainen, kustannustehokas ja tuomarivetoinen systeemi voisi toimia mallina meillekin”,  Nurmi sanoo.

Asko Nurmi uskoo, että keskitetysti johdettu tuomioistuinlaitos parantaa tuomioistuinten toiminnan laatua ja vahvistaa niiden riippumattomuutta. ”Nykyiselläänkin sekä yleisissä että hallintotuomioistuimissa on käynnissä paljon hyviä hankkeita, joilla haetaan entistä parempaa laatua ja parannuksia kansalaisten ja yritysten oikeusturvaan. Ne jäävät kuitenkin yksittäisiksi projekteiksi, kun kokonaisvaltaista johtoa ei ole.”

Lakimiesliitto pitää myös tärkeänä, että tarpeet ammatilliseen täydennyskoulutukseen otetaan tosissaan oikeushallinnon johdossa. ”Talousrikosasiat ja muut monimutkaiset rikos- ja riita-asiat vaativat tuomareilta erityisosaamista, jonka hankkimiseen pitää antaa mahdollisuus. Tuomioistuinviraston yksi tärkeimmistä tehtävistä on organisoida koulutus ja varmistaa sen riittävä resursointi”,  Nurmi peräänkuuluttaa.

Asko Nurmi ihmettelee, miksi jo kymmenisen vuotta selvittelyasteella olleen, oikeusvaltion kannalta erittäin tärkeän asian edistäminen on ollut niin vaikeaa oikeusministeriössä. ”Sinä aikana, kun tuomioistuinviraston perustamista on näennäisesti selvitelty, on syyttäjille, ulosottomiehille ja poliisille perustettu omat keskusvirastonsa, jotka ovat tuloksekkaasti onnistuneet kehittämään ja tehostamaan johtamiensa alojen toimintaa. Seuraavan vaalikauden aikana valtiovallan on ryhdyttävä sanoista tekoihin ja luotava tuomioistuimille pitkäjänteisen ja riippumattomuutta vahvistavan työskentelyn mahdollistava johtamisjärjestelmä. Me Lakimiesliitossa olemme erittäin mielellämme mukana sitä rakentamassa.”

Lisätietoja:
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Salo, 041 4580033, mikko.salo@juristiliitto.fi

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry on vuonna 1944 perustettu kaikkien juristien etu- ja palvelujärjestö ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Lakimiesliitossa on jäseniä noin 15500, noin 75 prosenttia Suomen juristeista kuuluu Lakimiesliittoon. Lakimiesliitto on yksi työmarkkinakeskusjärjestö Akavan perustajista.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset