Uutiset 23.2.2021

Tuomioistuinharjoittelun valintakriteerit uudistuivat Lakimiesliiton edistämällä tavalla

Opintomenestykseen perustuvat valintakriteerit ovat luoneet valtavia paineita niin opiskelijoille kuin yliopistoillekin. Aiemmin voimassa olleiden pisteytysperusteiden mukaan 0,1 pisteen heitto opintojen keskiarvossa on voinut merkitä jopa kahden pisteen muutosta lopullisessa pisteytyksessä. Jatkossa keskiarvo muutetaan suoraan pisteiksi sellaisenaan. Huomioon otetaan oikeusnotaaritutkinnon kurssien painotettu keskiarvo. Valintapisteitä saadakseen tulee hakijan keskiarvon olla vähintään 2,5. Aiemmin pisteiden saamiseksi pakollisten aineopintojen painottamattoman keskiarvon tuli olla vähintään 3. 

– Tämä on tärkeä pisteytyksen uudistus, joka vie käräjänotaarien valintaa tasavertaisempaan suuntaan. Näen yliopisto-opettajan työssäni, kuinka uupuneita ja stressaantuneita opiskelijat ovat. Merkittävä syy taustalla on ollut kilpailu auskultointipaikoista, sanoo Lakimiesliiton puheenjohtaja, professori Tuula Linna. 

Linna kiittää tuomarinkoulutuslautakuntaa avoimista keskusteluista ja myönteisestä suhtautumisesta valintajärjestelmän kehittämiseen.

Oikeusnotaaritutkinnon keskiarvon lisäksi pisteytetään maisteritutkielma, jonka pisteytys sekä arvosanojen muuntotaulukko muutettiin Lakimiesliiton esityksen mukaisesti hakijoille suotuisampaan suuntaan. Lakimiesliitossa pisteytyslaskelmia tehnyt oikeuspoliittinen lakimies Janne Hälinen on muutokseen tyytyväinen.

– Aiemmin käytössä ollut arvosanojen muuntotaulukko on aiheuttanut epäselvyyttä, sillä ennen arvosteluasteikkojen yhtenäistämistä viisiportaiseksi, koulutusyksiköiden välillä oli vaihtelevia käytäntöjä siitä, miten tutkielmat arvostellaan ja miten uudet ja vanhat arvosanat vertautuvat toisiinsa, Hälinen selittää.

– Nyt valittu linja on hakijoiden kannalta edullisin, kun nykyisen arvostelukäytännön mukaisesti hyväksi arvostellulla tutkielmalla saa pisteitä.

Työkokemukselle lisää painoarvoa

Opintomenestyksen pisteyttämisen ohella merkittävä muutos tulee myös työkokemuksen arviointiin. Työkokemuksen painoarvoa kasvatetaan valintakriteereissä. Tämä on ollut Lakimiesliitolle tärkeä tavoite, sillä se tarjoaa lisämahdollisuuksia niille hakijoille, jotka eivät voi enää taannehtivasti vaikuttaa opintomenestykseensä.

– Kaikkien opiskelijoiden elämäntilanne ei ole sallinut opintoihin panostamista sataprosenttisesti. Emme välttämättä myöskään saa parhaita tuomareita korostamalla liiaksi opintomenestystä. Kun valintajärjestelmä muuttui opintomenestyspainotteiseksi, menetti moni aiemmin valmistunut mahdollisuutensa, mikä on tietenkin epäreilua. Nyt lähtökohdat tasaantuvat ja moni auskultoinnista kiinnostunut saa uuden mahdollisuuden, Linna toteaa.

Kehittämisen kohteita löytyy edelleen

Muun oikeudellisen osaamisen osoittaminen tapahtuu jatkossa vain oikeustieteellisillä jatkotutkinnoilla. Oikeustieteen tohtorin tutkinnosta voi saada yhden lisäpisteen, mutta muista korkeakoulututkinnoista ei voi enää saada pisteitä. 

Lakimiesliitto on toivonut, että esimerkiksi asianajajatutkinnon suorittaminen huomioitaisiin tuomioistuinharjoitteluhaussa jollakin tavalla.

– Nyt tehtiin ne toimet, jotka ovat mahdollisia ilman lainmuutosta. Lainmuutosta vaatisivat esimerkiksi yhdistelmäharjoittelun vaihtoehtojen lisääminen ja ilmeisesti myös se, että osa käräjänotaareista valittaisiin erillisellä valintakokeella. Lakimiesliitto haluaa jatkaa myös näiden uudistusten pohtimista. Asialistallamme on myös auskultointipaikkojen lisääminen, ja sen suhteen käännämme katseemme oikeusministeriön suuntaan, Tuula Linna toteaa.

– Mutta nyt iloitaan tästä etapista!

Ha­kuai­ka tuo­miois­tuin­har­joit­te­luun vuo­del­le 2022 on 23.2.–17.3.2021. Lisätietoa hakemisesta ja pisteytyksistä löytyy tuomioistuinlaitoksen nettisivuilta: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta/tuomioistuinharjoittelu.html


Lakimiesliitto järjestää 4.3. klo 17 webinaarin tuomioistuinharjoittelusta kiinnostuneille. Webinaarissa käydään läpi tuomioistuinharjoittelun valintaprosessi, arviointikriteerit sekä viimeisimmän haun tulokset. Lisäksi kuulemme notaarin käytännön työstä sekä kokemuksia harjoittelun suorittaneelta. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin viimeistään 1.3.2021 Lakimiesliiton tapahtumasivulla:  

https://tapahtumat.juristiliitto.fi/tiwebinaari

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset