Uutiset 31.3.2016

Tuomioistuinhallinnolla jopa tuhansien käsiteltyjen asioiden tehokkuusparannukset

Suomen Lakimiesliiton teettämän ja riippumattoman tutkimusyhtiö Aula Research Oy:n tekemän selvityksen mukaan oikeusministeriöstä erillinen tuomioistuinhallinto olisi kansalaisten oikeusturvan kannalta erittäin kannattava hanke. ”Selvitykseen perustuvien laskelmiemme mukaan olisi hyvin johdetun tuomioistuinhallinnon mahdollistamilla tehokkuusparannuksilla kahdeksassa vuodessa saavutettavissa tilanne, jossa tuomioistuimet pystyisivät käsittelemään vuositasolla jopa useita tuhansia asioita enemmän kuin tällä hetkellä”, kertoo selvityksen teettäneen Suomen Lakimiesliiton varatoiminnanjohtaja Mikko Salo.

Muissa Pohjoismaissa Euroopan neuvoston suosittelema tuomioistuinhallinto on ollut toiminnassa jo vuosia, viimeisenä sen perusti Norja vuonna 2002. Suomessa tuomioistuimet toimivat edelleen suoraan oikeusministeriön alaisuudessa.

Selvitys tehtiin vuodenvaihteen molemmin puolin haastattelemalla sekä tuomioistuinten että muiden organisaatioiden palveluksessa toimivia alan asiantuntijoita. ”Asiantuntijat arvioivat, että tuomioistuinhallinto voisi muun muassa tehostaa tuomioistuinten tulosohjausta, parantaa tietojärjestelmien kehittämistä ja hyödyntämistä, joustavoittaa resurssien jakamista tuomioistuinten kesken, karsia päällekkäisiä toimintoja ja kehittää tuomareiden ammatillista täydennyskoulutusta”, Salo kertoo.

Tehokkuusparannusten lisäksi asiantuntijat nostavat selvityksessä esiin tuomioistuinten riippumattomuuden turvaamisen tuomioistuinhallinnon tärkeänä periaatteellisena tehtävänä. ”Haastatellut eivät nähneet, että meillä olisi käytännön riippumattomuusongelmia tuomioistuinlaitoksessa. He pitävät tuomioistuinten riippumattomuuden näkökulmasta kuitenkin järkevänä, että tuomioistuinlaitoksen johtaminen siirrettäisiin pykälän verran etäämmäksi oikeusministeriöstä. Kyse on myös siitä, miltä asiat Euroopan neuvoston suosituksen valossa näyttävät”, Salo toteaa.

Lakimiesliitossa uskotaan, että selvityksen tulokset vauhdittavat poliittisten päättäjien valmiutta investoida tuomioistuinhallinnon perustamiseen. ”Asiantuntijat kannattavat melko kevyttä, mutta kuitenkin riittävästi resursoitua organisaatiota, jossa isot linjanvedot tekisi tuomarienemmistöinen johtokunta, jonka alla ammattimaisesti johdettu virasto työskentelisi johtaen tuomioistuinlaitoksen kehityshankkeita ja tuottaen sovittuja palveluita tuomioistuimille.” 

Lisätietoja:
Varatoiminnanjohtaja Mikko Salo, Suomen Lakimiesliitto, 041 458 0033, mikko.salo@juristiliitto.fi
Partneri Juha Vekkilä, Aula Research Oy, 050 352 5335, juha.vekkila@aularesearch.fi

Selvitys tuomioistuinhallinnon tehokkuuspotentiaalista yhteenveto (pdf-tiedosto, 11 sivua)

Tuomioistuinhallinto – tehokkuutta tuomioistuinlaitokseen (pdf-tiedosto, 31 sivua)

Lisää uutisia

Kaikki uutiset