Uutiset 6.3.2020

Stadga toivoo oikeustieteen maisteriopintoja Åbo Akademiin – Lakimiesliitto keskittäisi ruotsinkielisen maisterikoulutuksen Helsinkiin ja Vaasaan

Åbo Akademissa voi nykyisin opiskella oikeustieteen alemman korkeakoulututkinnon (oikeusnotaari). Maisterivaiheen opintoja varten opiskelijoiden on hakeuduttava muihin tiedekuntiin. Åbo Akademi on päättänyt hakea oikeutta myös maisterivaihteen opintojen toteuttamiseen.

Åbo Akademin oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Stadga kannattaa tuoreessa kannanotossaan oikeustieteen opintojen laajentamista yliopistossaan vedoten siihen, että erillinen hakeutuminen muiden yliopistojen maisteriohjelmiin hidastaa opintoja ja valintakriteerit aiheuttavat opiskelijoille kohtuutonta stressiä.

Lakimiesliitto vastustaa ruotsinkielisen opetuksen nykyistä laajempaa hajauttamista, koska opetuksen ja tutkimuksen resurssit ovat niukat ja laadukas ruotsinkielinen oikeustieteen maisterivaiheen koulutus on parhaiten toteutettavissa Helsingissä ja Vaasassa.

– Lakimiesliitto yhtyy kuitenkin voimakkaasti Åbo Akademin opiskelijoiden huoleen maisterivaiheen opintoihin hakeutumisen nykyisistä hankaluuksista, korostaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

– Jokaiselle oikeusnotaarin tutkinnon Åbo Akademissa suorittaneelle tulee taata oikeus välittömästi jatkaa maisterivaiheen opintoja Helsingissä tai Vaasassa. Nämä yksiköt ovat moitteetta hoitaneet valtakunnallista tehtäväänsä ruotsinkielisen juristikoulutuksen antamisessa.

Lakimiesliitto vetoaakin opetus- ja kulttuuriministeriöön ja yliopistojen johtoon, jotta Åbo Akademin opiskelijoista pidetään huolta takaamalla heille kaikille oikeus jatkaa tutkintonsa keskeytyksettä loppuun.  Tällaisen mahdollisuuden järjestäminen ei kuitenkaan edellytä uuden tutkintonanto-oikeuden omaavan yksikön perustamista.

Lisätiedot:

Tuula Linna, Lakimiesliiton puheenjohtaja, p. 050 311 9350
Janne Hälinen, oikeuspoliittinen asiantuntija, p. 044 567 8163

Lue Stadgan kannanotto kokonaisuudessaan.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset