Uutiset 6.3.2020

Stadga önskar full utbildningsrätt i juridik vid Åbo Akademi – Juristförbundet skulle satsa på den svenskspråkiga magisterutbildningen i Helsingfors och Vasa

Numera är det möjligt att avlägga den lägre högskoleexamen i juridik (rättsnotarie) vid Åbo Akademi. För magisterutbildningen måste juris studerandena vid Åbo Akademi söka sig till övriga fakulteter. Åbo Akademi har bestämt sig för att ansöka om magisterexamensrätt i juridik.

Stadga, ämnesföreningen för svenskspråkiga juridikstuderanden i Åbo, understöder Åbo Akademis anhållan om full utbildningsrätt i juridik i den nya ställningstaganden. Stadga understryker att utföra magisterutbildningen i ett annat universitet försenar studierna för deras medlemmar och poängkrav samt språkprovet i finska orsakar stress.  

Juristförbundet motsätter sig planerna för att sprida sen svenskspråkiga magisterutbildningen i juridik. Resurserna inom forskning och utbildning på svenska är små. För att säkra den svenskspråkiga magisterutbildningens kvalitet borde man fokusera på de enheter som finns, alltså Helsingfors och Vasa.

– Juristförbundet anser oavsett att det nuvarande systemet för juridikstuderanden vid Åbo Akademi är ojämlik, understryker Juristförbundets ordförande Tuula Linna.

– Alla som avlägger rättsnotarieutbildningen vid Åbo Akademi ska garanteras rätten att genast fortsätta magisterutbildningen i Helsingfors eller Vasa.

Juristförbundet vädjar till undervisnings- och kulturministeriet samt ledningar i universitet: juridikstuderanden vid Åbo Akademi ska tas hand om och garanteras rätten att avlägga magisterutbildningen i juridik utan avbrott. Att grundlägga en ny enhet med rätten att utbilda juris magister är trots allt inte lösningen.     

Tilläggsuppgifter:

Tuula Linna, ordförande, Juristförbundet, tel. 050 311 9350
Janne Hälinen, rättspolitisk specialist, Juristförbundet, tel. 044 567 8163

Stadgas ställningstagande

Lisää uutisia

Kaikki uutiset