Uutiset 30.3.2020

Sopimuskauden pituus esillä kuntaneuvotteluissa

– Kuntatyönantaja ilmaisi olevansa valmis harkitsemaan myös pidempää kuin aiemmin esittämäänsä noin vuoden sopimusta. Pidempi, 22- 23 kuukauden sopimuskausi sopii JUKOlle, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren

– Kuntatyönantaja on kertonut tarkastelevansa työehtoneuvotteluja ja pääsopimusneuvotteluja kokonaisuutena. Yhteisen pöydän keskusteluun ei pääsopimus tänään noussut.

Kuntaneuvotteluja jatketaan nyt myös järjestökohtaisesti. Yhteisen pöydän seuraava tapaaminen on tiistaina 31.3.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta. 

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa Lakimiesliittoa ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset. 

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua, joista noin 4500 on Lakimiesliiton jäseniä. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla sekä työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. 

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lisätietoja Lakimiesliitossa antaa: Neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen, p. 050 587 3528 ja 09 8561 0328

Lisää uutisia

Kaikki uutiset