Uutiset 8.3.2018

Lakimiesliiton kysely: Seksuaalista häirintää kohtaavat etenkin oikeustieteen opiskelijat ja nuoret naisjuristit

Lakimiesliiton kysely seksuaalisesta häirinnästä suunnattiin kaikille sähköpostitietonsa antaneille jäsenille. Lisäksi kyselyä pyydettiin välittämään eteenpäin lakialan työyhteisöissä myös ei-juristeille. Vastaajissa oli 1449 juristia, 459 oikeustieteen opiskelijaa ja 88 lakialan muissa tehtävissä toimivaa henkilöä (esim. sihteerejä).

Kyselyyn vastanneista seksuaalista häirintää ovat kohdanneet etenkin naisopiskelijat ja työuransa alussa olevat naiset. Peräti 47 prosenttia vastaajista kertoo havainneensa oikeustieteen opiskelijoiden joutuneen häirinnän koheiksi opintojensa tai esimerkiksi opintoihin liittyvän ainejärjestötoiminnan yhteydessä viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Omakohtaista kokemusta häirinnästä opintojen aikana on viiden viime vuoden ajalta noin 30 prosentilla naisista ja 18 prosentilla miehistä.

Opintojen lisäksi häirintää ilmenee erityisesti naisten työuran alussa. Kyselyyn vastanneista 25–34-vuotiaista naisista 26 prosenttia kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää nykyisessä työssään viiden viime vuoden aikana. Saman ikäisistä miehistä häirintää on kohdannut kuusi prosenttia. Häirintäkokemukset vähenevät iän myötä, mutta esimerkiksi 45–54-vuotiaista naisista 13 prosenttia kertoo kohdanneensa häirintää viime vuosina.

Tyypillinen häiritsijä on kollega työpaikalla tai opiskelututtu yliopistolla. Seksuaalisen häirinnän kohteiksi työelämässä joutuneista 60 prosenttia kertoo asiattomasti toimineen henkilön olleen kollega. Esimiehen toimesta häirintää on kohdannut 30 prosenttia ja asiakkaan toimesta 25 prosenttia häirintää kohdanneista. Osa vastaajista on kokenut häirintää useammalta eri taholta.

Opiskelijoista liki 90 prosenttia kertoo häiritsijän olleen toinen opiskelija. Joka kymmenes vastaaja kertoo häiritsijän olleen yliopiston henkilökuntaan kuuluva.

– Seksuaalinen häirintä on todellinen ongelma, johon haluamme järjestönä puuttua tiukasti, toteaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

Lakimiesliitto on valmistelemassa ohjeistusta sekä työntekijöille että työnantajille seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Valmistelutyötä tekevät Lakimiesliitossa johtaja Eero Blåfield ja lakimies Moa Fanta.

– Haluamme löytää aidosti toimivia työkaluja ilmiön ennalta estämiseksi ja häirinnän kohteeksi joutuneiden tukemiseksi, Eero Blåfield toteaa.

– Ennen kaikkea on pyrittävä vaikuttamaan asenteisiin. Se edellyttää pitkäjänteistä työtä, Moa Fanta huomauttaa.

Lakimiesliiton kyselyyn vastasi kaikkiaan 1996 henkilöä. Heistä 70 prosenttia oli naisia ja 30 prosenttia miehiä. Työelämässä olevat vastaajat työskentelevät muun muassa tuomioistuimissa, syyttäjälaitoksessa, ministeriöissä, virastoissa, järjestöissä, oikeusaputoimistoissa, asianajotoimistoissa ja muissa yrityksissä.

Lue lisää: www.lakimiesuutiset.fi/totaalistoppi-seksuaaliselle-hairinnalle

Tutkimustulokset pdf-esityksenä: http://www.juristiliitto.fi/hairintakysely/

Lisätiedot:
Antero Rytkölä, Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, p. 050 303 914
Eero Blåfield, johtaja, Lakimiesliitto, p. 041 458 0021
Janne Laukkanen, johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, p. 0.40 588 1925

Lakimiesliitto on koko juristikunnan yhdistävä vaikuttajajärjestö. 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset