Uutiset 17.7.2018

Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö uudistettava

– Seksuaalirikoslainsäädännön uudistamistoiveille on tyypillistä niiden liittyminen ajankohtaisiin tuomioistuinratkaisuihin. Lainsäädännön sirpalemainen uudistaminen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Tarvitaan laaja kokonaisuudistus, toteaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

– Tuomioistuinten rangaistuskäytäntö ei myöskään muutu pelkästään koventamalla rangaistusten yläpäätä. Mikäli rangaistuskäytäntöä halutaan tosiasiallisesti tiukentaa, tulee rangaistusten vähimmäismäärää korottaa, Rytkölä toteaa.

Lakimiesliitto näkee seksuaalirikosten ympärillä käydyn keskustelun ympärillä lainsäädännön ohella myös puhtaasti viestinnällisiä haasteita, joihin tulee kiinnittää huomiota.

– Lainsäädännön on oltava yleisen oikeustajun mukaista. Toisaalta yleisen oikeustajun vastaiset päätökset ovat usein väärinymmärryksen tulosta. Lyhyesti perusteltujen tuomioiden taustalla on seksuaalirikosten uhrien suojeleminen, minkä vuoksi pääosa käsittelyssä ilmenneistä seikoista on salaisia. Tämä tekee ratkaisujen perustelun tuomioistuimille ymmärrettävästi vaikeaksi, Rytkölä toteaa.

Seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä on erityisen tärkeää miettiä, miten seksuaalirikosten erilaiset tekomuodot ja niihin liittyvät rangaistukset ovat viestittävissä suurelle yleisölle.

– Juristien on muistettava, että oikeustaju ei synny vain juristeriasta, vaan lainsäädännön ja sen soveltamisen ymmärrettävyydestä. Lainsäädännön ymmärrettävä perusteleminen on tehtävämme. Myös rikosnimikkeiden on kerrottava selkeästi, kuinka moitittavan tuomittavia tekoja pidetään, Rytkölä huomauttaa.

Lakimiesliiton aloite seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta liittyy liiton oikeuspoliittisiin tavoitteisiin seuraavalle hallituskaudelle.

 

Lisätiedot:

Lakimiesliiton oikeuspoliittisia tavoitteita valmisteleva työryhmä:

Antero Rytkölä, Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, p. 050 303 9104
Petra Spring, työryhmän jäsen, käräjätuomari ja Helsingin käräjäoikeuden mediatuomari, p. 050 535 2065

Janne Laukkanen, viestintäjohtaja, Lakimiesliitto, p. 040 588 1923

Lisää uutisia

Kaikki uutiset