Uutiset 31.1.2018

SAK:n mielenilmaus aktiivimallia vastaan 2.2.2018

Järjestöpäätöksistä huolimatta jokainen päättää poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta työajan ulkopuolella kuitenkin viime kädessä itse. Eli Lakimiesliiton jäsenet voivat halutessaan osallistua mielenilmaukseen omalla ajallaan. Ohjeet niille, jotka haluavat osallistua:

  • Mielenilmaukseen voi ilman työnantajan lupaa osallistua vain omalla ajalla (esimerkiksi lounastauolla liukuman rajoissa), siihen ei siis voi käyttää työaikaa. Osallistumisesta ei tarvitse tällöin erikseen ilmoittaa työnantajalle. Tässä pitää olla tarkkana: työajalla osallistuminen voidaan katsoa luvattomaksi poissaoloksi, josta saattaa olla ikäviä seurauksia.
  • Työt tulee järjestää siten, ettei mielenilmaisuun osallistumisesta aiheudu ylimääräistä/näkyvää haittaa työn sujumiselle tai virkatehtävien täyttämiselle. Mielenilmaisulla ei tule vaarantaa ihmishengen, terveyden tai omaisuuden turvaamiseksi tehtävää työtä.
  • Mielenilmaus alkaa 2.2.2018 klo 11.00 ja SAK:n ilmoituksen mukaan se kestää enintään 1,5 tuntia.
  • Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa siltä ajalta, jolta osallistutaan mielenilmaukseen.
  • Lakimiesliitto ei korvaa mielenilmaukseen osallistumisajalta mahdollisesti syntyvää ansionmenetystä eikä maksa lakkoavustusta tai matkakorvausta.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset