Uutiset 15.5.2020

Riskiryhmiin itsensä lukevilla on oltava oikeus etätyöhön

Lakimiesliitto on tehnyt Akavalle ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestölle Jukolle aloitteen siitä, että työpaikoille on laadittava yhteinen oheistus itsensä koronariskiryhmään kokevien oikeudesta jatkaa etätyötä myös rajoitusten päättyessä.

– Koronarajoituksien purkaminen on herättänyt jäsenistömme huolta myös etätöiden päättymisen suhteen. Työpaikoilla arvioidaan jossain määrin eritavoin, ketkä kuuluvat koronan riskiryhmiin ja ovat näin oikeutettuja etätöiden jatkamiseen, Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander toteaa.

Tilanderin mukaan työmarkkinajärjestöjen on syytä yhteistyössä laatia työnantajille suunnattu ohjeistus asiasta. Ohjeistuksessa olisi korostettava riskiryhmiin itsensä lukevien oikeutta jatkaa halutessaan etätöissä.

-Riskiryhmään kuulumisen osalta on annettava merkittävä painotus kunkin työntekijät omalle arviolle. Jos henkilö pelkää töihin paluutta koronan vuoksi, on etätöiden jatkamiseen suhtauduttava joustavasti. Etätyö on osoittanut monien työtehtävien osalta toimivuutensa.

Lisätiedot:
Jore Tilander, Lakimiesliiton toiminnanjohtaja, 041 458 0030

 

Alla Lakimiesliiton Akavalle ja Jukolle toimittama aloite: 

***

Koronavirustaudin riskiryhmäluokittelu ja työpaikoille paluu 

Lakimiesliitto esittää, että työpaikoille on laadittava yhtenäinen oheistus siitä, että riskiryhmään itsensä kokevat saisivat jatkaa töiden tekemistä etätöinä myös siinä vaiheessa, kun työpaikoilla palataan laajamittaisesti.  

Lakimiesliittoon on jäsenistön taholta tullut huolestuneita yhteydenottoja koronan riskiryhmiin itsenä tuntevien henkilöiden taholta. He pelkäävät työpaikoille paluuta siinä vaiheessa, kun koronarajoituksia aletaan viimeistään kesän jälkeen purkamaan ja palaamaan enemmän tai vähemmän koronaa edeltävään työskentelytapaan. Tämä tietysti sillä varauksella, että koronavirus on tuolloin hallinnassa esimerkiksi rokotteen avulla eikä uusi korona-aalto ole aktivoitunut. 

THL on kuvannut koronavirustaudin riskiryhmiä verkkosivuillaan seuraavasti: 

Ikänsä puolesta yli 70- vuotiaat henkilöt kuuluvat riskiryhmään. 

Toisena luokitteluperusteena ovat perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä, esimerkiksi: 

·    vaikea-asteinen sydänsairaus

·    huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus

·    diabetes, johon liittyy elinvaurioita

·    krooninen maksan tai munuaisten vajaatoiminta

·    vastustuskykyä heikentävä tauti, kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti

·    vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito) 

Muita tekijöitä, jotka yleisesti heikentävät keuhkojen toimintaa ja saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä ovat: 

·    sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40)

·    päivittäinen tupakointi, myös sähkötupakointi 

Lisäksi on mainittu riski laskimotukoksiin silloin, kun henkilöllä on jo valmiiksi kohonnut riski verisuonitukoksille. 

Hoitava lääkäri, usein työterveyslääkäri, arvioi tarvittaessa, onko henkilön perussairaus niin vaikea, että hänellä on riski saada vakava koronavirusinfektio.  

Jäsenten yhteydenottojen kautta tietoomme on tullut, että riskiryhmiin kuulumista saatetaan arvioida jossain määrin eritavoilla. Hätääntyneimmät jäsenten yhteydenotot koskevat tapauksia, joissa mikään yksittäinen sairaus ei riitä riskiryhmään luokitteluun, mutta sairauksien yhteisvaikutus luo henkilölle itselleen vakavan pelon työpaikalle menosta työmatkoineen ja työn tekemisestä isommassa ihmismassassa. Samoin saatetaan pelätä tartunnan saamista työyhteisössä ja sen siirtymistä kotona olevaan riskiryhmäläiseen. 

Jo nyt on tiedoissa, että työpaikoilla on ja tulee olemaan erilaiset kriteerit ja periaatteet sen arvioimisessa, ketkä saavat luvan tehdä etätöitä koronaexitin jälkeen. Toisille työnantajille riittää oma ilmoitus ja asian arviointi terveellä järjellä ja toiset työnantajat vaativat lääkärin- tai työterveyslääkärin lausuntoa riskiryhmään kuulumisesta ennen kuin antavat luvan jatkaa töiden tekemistä etätöinä.  

Lakimiesliitto toivoo tässä koronaexit -tilanteessa työantajilta vastuun ottamista työntekijöidensä ja virkamiestensä terveydestä, yhdenvertaisia määrittelyjä riskiryhmäläisten ja sellaiseksi itsensä tietävien kohdalla ja joustavuutta etätyökäytännöissä. Myöskään virkamiesten tai työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ei estä ottamasta huomioon virkamiehen tai työntekijän itsearvioita terveydentilastaan. Käytännön kokemus on jo näiden koronaeristyksen kuukausien aikana näyttänyt, että laajamittainen etätyö on onnistunut, tekniset yhteydet toimivat ja henkilöstö kykenee hoitamaan mitä monipuolisimmat työtehtävänsä myös etänä. Siksi ei ole nyt syytä vaarantaa enempää oman henkilöstön kuin heidän perheenjäseniensä terveyttä tiukoilla vaatimuksilla työn tekemisestä työpaikalla niin kauan kuin koronavirusepidemia on voimissaan. 

Lakimiesliitto esittää, että Akava ja JUKO vaikuttaisivat siihen, että tällainen yhtenäinen ohjeistus laaditaan työpaikoille etätyön sallimiseksi mahdollisimman laajamittaisesti itsensä riskiryhmiin kokevien osalta. 

Suomen Lakimiesliitto ry

Jore Tilander
toiminnanjohtaja

***

Lisää uutisia

Kaikki uutiset