Uutiset 31.3.2020

Rahoitusalalle työehtosopimus

Palkankorotukset noudattavat ns. yleistä linjaa. Vuonna 2020 palkkoja korotetaan 1.5. lukien 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Toinen korotus 1.5.2021 maksetaan 1,65 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä sekä 0,45 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkkakeskusteluerän ajankohdasta on mahdollista sopia paikallisesti toisin.

Uuden työehtosopimuksen myötä kilpailukykysopimuksen mukaiset palkattomat kiky-tunnit korvataan kokonaisuudessaan osaamisen kehittämiseen käytettävillä palkallisilla tunneilla.

Jatkossa työnantaja voi osoittaa henkilölle säännöllisen työajan lisäksi työn suorittamiseen, ammatilliseen kehittymisen ja työtehtävien muuttumisen kannalta tarpeellista osaamisen kehittämistä tai kouluttautumista enintään 24 tuntia kalenterivuodessa. Tämä aika on säännöllistä työaikaa ja siltä maksetaan perustuntipalkka. Kiky-tunnit poistuvat 1.7.2020 lukien.

Työehtosopimukseen sisältyy Hyvinvoiva Finanssiala-hankkeen jatkaminen. Sen myötä sopijaosapuolet jatkavat keskustelua alan yritysten ja henkilöstön kanssa uusien toimintamallien kehittämistä mm. osaamisen kehittämiseen, digitalisaatioon ja uusien työnteon muotojen edistämiseksi.

Osaamistarpeiden ja työnteon tapojen muuttuessa on tärkeää, että henkilöstön osaamiseen panostetaan. Osaamistarpeiden ennakoinnilla ja huolehtimalla henkilöstön osaamisesta, pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Sopimukseen sisältyy myös ns. jatkuvan neuvottelun periaate. Sen mukaisesti osapuolille tärkeitä asioita voidaan nostaa keskusteluun läpi koko sopimuskauden ajan. Sitä kautta haetaan yhteisiä näkemyksiä muuttuviin tilanteisiin myös varsinaisten työehtosopimusneuvottelujen ulkopuolella.
 
Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat YTN:n lisäksi palkansaajia edustavat Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Unio sekä työnantajaa edustava Palvelualojen työnantajat PALTA. Sopimus on yleissitova ja sen piiriin kuuluu noin 20 000 rahoitusalan ammattilaista.

Työehtosopimus kokonaisuudessaan lisätään verkkosivuillemme heti, kun se on julkaisukunnossa. Seuraa YTN Finanssialaa myös Facebookissa.

YTN finanssiala

Riikka Sipilä, vastuullinen asiamies
Moa Fanta
Karoliina Huovila
Joonas Kopra
Julia Lauren
Sarianna Heiska
Nuutti Pursiainen

Lisää uutisia

Kaikki uutiset