Uutiset 22.12.2017

Rahoitusalalle lakkovaroitus

YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen 20.12.2017. Ylemmät toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, jonka jäseninä on akavalaisia liittoja, myös Lakimiesliitto. Lakimiesliitto osallistuu rahoitusalan neuvotteluihin ja edunvalvontaan YTN:n kautta, joka on sopijaosapuoli alan työehtosopimuksessa.

Työtaisteluvaroitus koskee kahta päivää 4.-5.1.2018, mikäli sitä ennen ei saavuteta ratkaisua. Työnseisaus koskisi kaikkia työpaikkoja, jotka ovat rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä. Lakimiesliiton jäsenet työskentelevät alalla asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Rahoitusalalla on edelleen voimassa 8.12. asetettu ylityökielto.

Miksi työtaisteluvaroitus?

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät etene, sillä työnantaja haluaa lisätä yksipuolisesti viikonlopputöitä eikä suostu neuvottelemaan.

– Tässä tilanteessa meille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin hakea ratkaisua painostustoimien kautta, puheenjohtaja Heikki Kauppi sanoo. – Emme vastusta viikonlopputyötä, mutta haluamme sen perustuvan vapaaehtoisuuteen. Työnantaja pitää tiukasti kiinni sen toteuttamisesta direktion eli sanelun kautta, Kauppi jatkaa.

– Rahoitusalan asiantuntija arvostavat aitoa vaikuttamismahdollisuutta oman työaikansa sijoitteluun, joka edistää myös tuottavuutta, sanoo alan vastuullinen asiamies Riikka Sipilä.

– Alan menestys perustuu osaavaan henkilöstöön ja heitä koskevista asioista on neuvoteltava, ei kohdeltava pelkkänä kulueränä, Sipilä muistuttaa. Työnantaja haluaa laajentaa viikonlopputyötä rahoitusalalla direktion kautta ja ottaa käyttöön myös jaksotyön asiantuntijoille ja esimiehille. YTN:n mielestä viikonlopputyön tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

Alan tilanteesta ja toimenpiteistä tiedotetaan jatkossakin YTN:n puolelta kaikkien akavalaisten liittojen jäseniä, jonka lisäksi tiedotamme Lakimiesliiton jäseniä liiton kotisivuilla ja uutiskirjeillä. Tiedotteita voi lukea YTN:n rahoitusalan sivuilta http://www.ytn.fi/index.php?page_id=5 sekä Lakimiesliiton kotisivuilta.

Ylityökieltoa ja mahdollista työtaistelua koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä YTN:n päivystyspuhelimeen arkisin klo 9-15 numerossa puh. 040 – 352 3671. Sähköpostitse voit ottaa yhteyttä osoitteeseen finanssi@ytn.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset