Uutiset 3.3.2019

Tutkimus: Puolet suomalaisista ei uskaltaisi mennä oikeuteen kulujen vuoksi

Erityisesti lapsiperheitä pelottaa mahdollisten oikeudenkäyntien korkeat kustannukset. Samalla selvisi, että vain puolella vastaajista on oikeusturvavakuutus. Neljännes vastaajista kertoo, että heillä ei ole oikeusturvavakuutusta. Neljännes ei tiedä, onko heille vakuutusta tai he eivät tunne koko vakuutustuotetta. Kyselyyn vastasi 1 000 henkeä helmikuun alussa.

– Tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat huonosti valmistautuneita puolustamaan oikeuksiaan tarvittaessa. Tarvitaan yhteiskunnallisia ratkaisuja, joilla oikeuden saavutettavuutta kaikille parannetaan. Näin parannetaan oikeusvaltiota, mikä on valtion ydintehtäviä, sanoo Jore Tilander, kampanjan aloittaneen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja. 

Suomi on vahva oikeusvaltio vain, jos olemme yhdenvertaisia lain edessä riippumatta taloudellisesta asemastamme, syntyperästämme tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksistamme. Oikeuden toteutuminen edellyttää, että saamme ongelmamme tarvittaessa oikeudenmukaiseen käsittelyyn.

Oikeuden saavutettavuuteen liittyy Suomessa ilmeisiä esteitä. Näitä esteitä ovat esimerkiksi oikeusprosessien kalleus ja pitkät kestot sekä puutteet kohtuuhintaisen oikeusavun ja vakuutusturvan kattavuudessa.

– Oikeus kuuluu kaikille -kampanja on ajankohtainen, sillä etenkin viime aikojen uutisointi on nostanut pinnalle oikeuspoliittisia kysymyksiä. Kampanjalla haluamme tuoda faktoihin nojaavan näkökulman keskusteluun. Tilanne on hälyttävä, sillä iso osa rikoksista tai rikkeistä ei edes päädy oikeudenmukaiseen käsittelyyn saakka. Tutkimusten mukaan esimerkiksi seksuaalirikoksista jopa 80 prosenttia jätetään ilmoittamatta ja tutkimatta, jatkaa Tilander.

Lisätietoa oikeusturvavakuutuksia koskevasta selvityksestä tiedotteen liitteissä.
Lisätietoja kampanjasta ja sen tavoitteista löydät täältä. (oikeuskuuluukaikille.fi) 

Osallistu keskusteluun #oikeuskuuluukaikille.

Lisätietoja:
Jore Tilander, 041 458 0030, toiminnanjohtaja, Lakimiesliitto
Janne Laukkanen, 040 588 1925, viestintäjohtaja, Lakimiesliitto

 

Kampanjassa esitetään oikeusvaltion 4 korjaustoimenpidettä:  

1. Nostetaan oikeusjärjestelmän rahoitusta. Nykyisin vain alle 1% koko valtion budjetista käytetään oikeudenhoitoon.

2. Maksuttoman oikeusavun piiriä on laajennettava. Maksuttoman julkisen oikeusavun kohdistuessa nykyisin vain vähävaraisiin keskituloiset jäävät väliinputoajiksi.

3. Oikeusturvavakuutusten turvaa parannettava. Oikeudenkäynti tulee usein kalliiksi, eikä 80-luvulle jämähtäneet oikeusturvavakuutusten korvaustasot kata oikeusprosessien kuluja.

4. Vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä on kehitettävä jonojen purkamiseksi. Oikeusprosessien ollessa hitaita on syytä kehittää vaihtoehtoisia oikeudellisia riidanratkaisumenetelmiä, kuten sovittelu- ja välimiesmenettelyjä.

 

Faktaliite – oikeusturvavakuutukset tarjoavat odotuksia heikompaa suojaa

Taloustutkimus Oy: Suomen Lakimiesliitto ry – Oikeusturvavakuutusten tunnettuus -raportti

Lisää uutisia

Kaikki uutiset