Uutiset 4.10.2013

Parhaan oikeustieteen opiskelijatyönantajan palkinto Hammarström Puhakka Partners Oy:lle

Lakimiesliitto on jälleen kerran selvittänyt oikeustieteen opiskelijoiden työelämään ja työoloihin liittyviä asioita. Kysely tehtiin kesän aikana kaikille oikeustieteen opiskelijoille. Tutkimuksen yhteydessä vastaajat saivat halutessaan ehdottaa työnantajaansa parhaaksi oikeustieteen opiskelijatyönantajaksi. Vastauksia saimme yli 400, joista noin 60:ssä ehdotettiin omaa työnantajaa parhaaksi opiskelijatyönantajaksi.  Ehdotuksia saatiin kaikilta aloilta, sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Palkinto annetaan joka toinen vuosi Lakimiespäivässä.

Lakimiesliiton palkintoraati nosti valinnan perusteluiksi muun muassa seuraavat syyt, jotka perustuvat opiskelijatyönantajien vastauksiin. Työntekijät ovat tyytyväisiä työpaikkaan ja sen työyhteisöön. Erityisesti kiitettiin työpaikan tiivistä ja kannustavaa yhteishenkeä. Vastaajat kokivat työtehtävänsä monipuolisiksi ja kiinnostaviksi. Esimiehet ja muu henkilökunta koettiin helposti lähestyttäviksi. Opiskelijat kokivat aidosti olevansa kiinteä osa työyhteisöä. Valintaan vaikutti myös erittäin suuri ehdotusmäärä ja -osuus työntekijöiden osalta.

Suomen Lakimiesliitto on valinnut vuonna 2013 parhaaksi oikeustieteen opiskelijatyönantajaksi
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:n.

Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Markus Einiö.

www.hpplaw.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset