Uutiset 2.10.2015

Paras oikeustieteen opiskelijatyönantaja palkinto Trafille

Suomen Lakimiesliitto on valinnut vuonna 2015 parhaaksi oikeustieteen opiskelijatyönantajaksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin. Palkinnon vastaanotti Trafin osastopäällikkö Susanna Metsälampi. Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja Iina-Mari Supperi jakoi palkinnon.

Paras oikeustieteen opiskelijatyönantaja palkinto jaetaan joka toinen vuosi Lakimiespäivän yhteydessä. Palkinnolla halutaan nostaa esiin esimerkillisiä työnantajia. Palkinnon saaja valitaan opiskelijoiden tekemien ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna palkinto jaetaan neljättä kertaa.

Joka syksy Lakimiesliitto selvittää oikeustieteen opiskelijoiden työelämään ja työoloihin liittyviä asioita. Työkyselyn yhteydessä vastaajat saavat halutessaan ehdottaa työnantajaansa parhaaksi oikeustieteen opiskelijatyönantajaksi. Tänä vuonna työkyselyyn tuli yli 300 vastausta ja 67 ehdotusta parhaaksi opiskelijatyönantajaksi. Ehdotuksia saatiin monipuolisesti kaikilta aloilta, sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

”Aiemmin palkinnon saaneet työnantajat ovat edelleen opiskelijoiden suosiossa ja saivat tänäkin vuonna esityksiä parhaaksi opiskelijatyönantajaksi. Lakimiesliitto haluaa kiittää ja kannustaa kaikkia näitä työnantajia erinomaisesta työstä”,  kertoo Iina-Mari Supperi.

”Tänä vuonna erityismaininnan ansaitsee myös verohallinto, joka tänä vuonna sai erityisen paljon kiitosta eritehtävissä olleilta opiskelijoilta”, jatkaa Supperi.

Valinnassa tärkeitä kriteereitä olivat muun muassa mahdollisuus opintojen ja työnteon yhteensovittamiseen, opiskelijoille tarjottu perehdytys ja koulutus, mahdollisuus opintojen vaihetta vastaaviin haasteisiin, palkkaus ja työlainsäädännön noudattaminen, sekä hyvä ja avoin työilmapiiri.

Lakimiesliiton raati käytyään kyselyn tulokset ja ehdotukset perusteluineen läpi päätyi tuloksena ja sen perusteluina lausumaan seuraavaa:

”Voittajan saamista arvioista paistoi kauttaaltaan läpi työntekijöiden vahva tyytyväisyys työpaikkaan ja sen työyhteisöön. Vastauksissa kiitettiin erityisesti työpaikan avointa, myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä. Vastaajat kokivat työtehtävänsä monipuolisiksi ja kiinnostaviksi. Erityisesti kiitettiin vastuun saamisesta ja haastavista työtehtävistä. Opiskelijat kokivat aidosti olevansa kiinteä ja tärkeä osa työyhteisöä. Lisäksi vastauksissa kiitosta saa myös työn joustavuus, joka on mahdollistanut työnteon ohessa opintojen suorittamisen. Valintaan vaikutti myös suuri ehdotusmäärä. Vastaukset tiivistää hyvin lause: ”Menisin mielelläni uudestaan Trafille töihin.”

Lisää uutisia

Kaikki uutiset