Uutiset 27.4.2020

Pääsopimus ja palkat pöydällä sunnuntain kuntasovittelussa

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertoo, että pääsopimusta uudistettaessa keskeistä jukolaisille on:

– Varhaiskasvatuksen opettajien siirtäminen yleisestä sopimuksesta (KVTES) opettajien sopimukseen (OVTES).

– Kunnallisen tekniikan alan sopimuksen (TS) turvaaminen, jotta tekniikan henkilöstön työn erityispiirteet huomioidaan myös jatkossa mahdollisimman laajasti.

Löfgren painottaa lisäksi, että uudistus ei saa asettaa kuntien ja tulevien maakuntien henkilöstöä vastakkain ja että samaa tai samanarvoista työtä tekeviä on kohdeltava yhdenvertaisesti.

– Haluamme varmistaa, että pääneuvotteluryhmä (palkansaajien ja KT:n yhteinen ryhmä) koordinoi jatkossakin sopimusneuvotteluja ja yleisiä palvelussuhteen ehtojo, sanoo Löfgren,.

Lue tarkemmin JUKOn tavoitteista pääsopimuksen uudistamiseksi tästä.

JUKO tavoittelee vajaan parin vuoden pituista sopimusta, vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, kiky-tuntien poistamista ja poikkeusaikaan perustuvaa kompensaatiota.

JUKO sitounut vapun takarajaan

– Olemme sitoutuneet hakemaan neuvottelutulosta vappuun mennessä. Jos sovittelussa ei päästä ratkaisuun ennen kuun vaihdetta, saattavat sopimusratkaisut siirtyä syksyyn, Löfgren kertoo.

Kaikki kuntasopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet virka- ja työehtosopimukset on hyväksytty.

Sovittelu jatkuu maanantaina 27. huhtikuuta klo 14. Päättymisaikaa maanantain neuvotteluille ei sovittu. Sovittelussa JUKOa edustavat toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

Kuntasektorin sopimusneuvotteluihin ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Joka kolmas kunnissa työskentelevä kuuluu akavalaiseen liittoon ja on JUKOn sopimusten piirissä.

JUKO neuvottelee

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista, joista 4500 on Lakimiesliiton jäseniä. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Toistaiseksi sopimukset on saatu yliopistoille, valtiolle ja Kansallisgallerialle. Neuvottelut jatkuvat Avainta-aloilla ja Työterveyslaitoksella. Myös kirkon sopimusneuvottelut ovat siirtyneet sovitteluun.

Seuraa www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lisätietoja Lakimiesliitossa antaa: Neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen, p. 050 587 3528 ja 09 8561 0328.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset