Uutiset 18.7.2019

Tiedote: Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson lupaa keinoja maalittamisen estämiseksi

– Lakimiesliiton jäsenkuntaan kuuluu laajasti eri oikeudenhoidon ammateissa toimivia henkilöitä syyttäjistä tuomareihin ja asianajajiin sekä virkamiehistä yksityisen sektorin juristeihin. Maalittaminen on todellinen ongelma, jota jäsenistömme kohtaa yhä useammin. Lisäksi maalittaminen uhkaa monia muita ammattiryhmiä, kuten poliiseja, toimittajia, tutkijoita ja sosiaalialan työntekijöitä, Antero Rytkölä toteaa.

Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan kohteen toimintaan esimerkiksi solvaamalla, levittämällä perätöntä tietoa tai uhkailemalla häntä. Tavoitteena voi esimerkiksi olla, että oikeudenhoidon ammattilaiset, toimittajat tai tutkijat luopuvat tietyntyyppisten asioiden käsittelystä häiriköinnin seurauksena.

– Maalittaminen on vakava uhka demokraattiselle yhteiskunnalle, Antero Rytkölä korostaa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan maalittamiseen ja muuhun uhkailuun suhtaudutaan hallituksessa vakavasti.

– Hallitusohjelman mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä, Henriksson lupaa.

Henriksson ei ota vielä kantaa siihen vaatiiko maalittaminen lainsäädännöllisiä uudistuksia. Maalittamisen kriminalisointia on vastustettu sillä perusteella, että ilmiöön voitaisiin puuttua jo olemassa olevan lainsäädännön avulla esimerkiksi virkamiehen vastustamista, laitonta uhkailua, vainoamista ja yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevien pykälien avulla.

Lakimiesliitossa ei uskota nykyisen lainsäädännön tehoon, vaan vaaditaan konkreettisia uudistuksia.

– Tulipaloa ei voi sammuttaa ilman vettä. Ongelma on ilmeinen ja siihen puuttumiseksi tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Maalittaminen on kriminalisoitava ja sen on oltava virallisen syytteen alainen rikos. Nykyinen lainsäädäntö jättää toimintavastuun kohteelle itselleen, Antero Rytkölä huomauttaa.

Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa rikosprosessi käynnistyy ilman, että rikoksen kohteen on oltava asiassa itse aloitteellinen.

Rytkölä korostaa, että maalittamista koskevalla lainsäädännöllä ei rajoitettaisi asiallista keskustelua ja kritiikkiä.

Maalittaminen on esillä tänään torstaina 18.7. klo 14.30 Lakimiesliiton järjestämässä SuomiAreenan paneelikeskustelussa (Purje-lava, Raatihuoneenpuisto, Pori). Aiheesta keskustelemassa oikeustoimittaja Päivi Happonen, Suomen Poliisijärjestön Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne, Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä, Asianajajaliiton varapuheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja käräjätuomari Paula Virrankoski. Keskustelun juontaa toimittaja Kirsi Heikel.

Lisätiedot:

Antero Rytkölä, Lakimiesliiton hallituksen pj., p. 050 303 9104

Janne Laukkanen, viestintäjohtaja, Lakimiesliitto, p. 040 588 1925

Suomen Lakimiesliitto on suomalaisen juristikunnan yhdistävä etu- ja palvelujärjestö. Jäseninämme on noin 11 700 juristia ja noin 4 350 oikeustieteen opiskelijaa. Edistämme yhteiskunnassa oikeutta ja kohtuutta. 75-juhlavuotemme aikana muistutamme, että ”oikeus kuuluu kaikille” (www.oikeuskuuluukaikille.fi, #oikeuskuuluukaikille)

Lisää uutisia

Kaikki uutiset