Uutiset 18.11.2014

Oikeuslaitoksen toimijat: Eduskunnalla edessään arvovalinta oikeusturvasta

”Kyseessä on poliittinen arvovalinta, joka eduskunnalla on mahdollisuus tehdä”, Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander sanoo. Tilander pitää oikeus- ja sisäministerien viime viikolla julkistamaa oikeudenhoidon ja sisäisen turvallisuuden parlamentaarisen työryhmän perustamista hyvänä asiana. ”Oikeudenhoidon tavoitetilaa ja resurssitarpeita pitkällä aikavälillä määrittävä työryhmä on askel oikeaan suuntaan. Vuoden 2015 budjetin leikkausehdotuksista pitää luopua jo senkin takia, että vasta perustettu työryhmä voi tehdä konkreettiset ehdotuksensa.”

Tuomioistuinten tilanne on puhuttanut pitkin syksyä. Käräjäoikeuksien laamannit vetosivat lokakuussa eduskuntaan oikeuslaitoksen toimintakyvyn puolesta. Tuomariliiton puheenjohtaja Aki Rasilainen ihmettelee aliresursoituihin tuomioistuimiin kohdistuvaa leikkausintoa. ”Tuomioistuimissa on jo vuosikausia työskennellyt tilapäisrahoituksella määräaikaisissa virkasuhteissa tuomareita, joiden virat olisi lain mukaan tullut vakinaistaa jo kauan sitten. Tähän on eduskunnan oikeusasiamieskin kiinnittänyt huomiota. Osaavan juristivoiman tarve tuomioistuimissa on pysyvä, ei tilapäinen.”

Alan toimijat kiinnittävät huomiota myös julkisen oikeusavun tilanteeseen. Avustajille maksettavat oikeusapupalkkiot ovat jääneet jälkeen muusta ansiokehityksestä. ”Tuomioistuinten ja syyttäjien riittävien määrärahojen ohella oikeusvaltiossa on huolehdittava siitä, että kansalaisilla on aidosti mahdollisuus hakea ratkaisua ongelmiinsa tarvittaessa myös oikeusteitse. Julkisen oikeusavun resurssien on oltava riittävät”, sanoo Asianajajaliiton puheenjohtaja Risto Sipilä.

Syyttäjälaitos joutuu ehdotettujen budjettileikkausten toteutuessa aloittamaan yt-neuvottelut vuonna 2015. Syyttäjäyhdistyksen puheenjohtaja Sari Aho pitää tilannetta vakavana. ”Suunnitelluilla leikkauksilla saadaan aikaan rikosoikeudenhoidon kriisi, joka ruuhkauttaa asioiden käsittelyn. Rikosten uhrit ja rikoksista epäillyt eivät saa heille perustuslain mukaan kuuluvaa oikeusturvaa.”

Oikeusministeriö kertoo lokakuussa julkaisemassaan tulevaisuuskatsauksessa, että oikeuslaitoksen talous on ajautunut siihen kohdistettujen määrärahaleikkausten ja uudistustarpeiden johdosta kriittiselle tasolle. Jorma Tilander pitää riskejä merkittävinä. ”Tässä puhutaan demokraattisen yhteiskunnan ydintoiminnosta. Jotta oikeusturvan saatavuus turvataan, on eduskunnan tehtävä selkeä arvovalinta oikeusturvan puolesta ja hylättävä leikkausehdotukset.”

Lisätietoja:

Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander, 0414580030, jorma.tilander(a)juristiliitto.fi
Tuomariliiton puheenjohtaja Aki Rasilainen, 0408373530, aki.rasilainen(a)oikeus.fi
Asianajajaliiton puheenjohtaja Risto Sipilä, 0405246902, risto.sipila(a)borenius.com
Syyttäjäyhdistyksen puheenjohtaja Sari Aho, 0503773464, sari.aho(a)oikeus.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset