Uutiset 13.12.2019

Oikeushallinnon toimitilasuunnitelmat uhkaavat työrauhaa ja tietoturvaa

Oikeushallinnon eri sektoreille kaavaillaan merkittäviä toimitilauudistuksia. Merkittävistä muutoksista ollaan päättämässä kireällä aikataululla heti ensi vuoden alussa.

Uudistus tarkoittaisi huomattavia leikkauksia oikeushallinnon työntekijöiden toimitilojen kokoon ja jopa henkilökohtaisista työpisteistä luopumista. Tavoitteena on henkilökunnan siirtyminen työskentelemään niin kutsutuissa monitoimitiloissa.

Lakimiesliitto lukuisine jäsenjärjestöineen vastustaa kaavailtuja uudistuksia. Ne tarkoittaisivat merkittävää heikennystä työrauhaan. Lisäksi uudistus uhkaisi oikeushallinnon asiakkaiden tietoturvaa.

Lakimiesliiton mukaan kyse ei ole myöskään kustannuksista: toimitilauudistuksella kaavailtuja säästöjä voitaisiin tavoitella myös muilla kuin nyt aiotuilla tilaratkaisuilla.

Lakimiesliitto on syksyn aikana pyytänyt tietosuojavaltuutettu Reijo Aarniolta lausuntoa tietosuojan toteutumisesta monitoimitiloissa. Tietosuojavaltuutettu on lausunnossaan korostanut rekisterinpitäjän vastuuta silloin, kun henkilötietoja käsitellään monitoimitilassa.

Lakimiesliitto jäsenjärjestöineen vaatii, että kaavailtuja toimitilauudistuksia ei tehdä huomioimatta suunnitelmien aiheuttamia heikennyksiä työrauhaan ja uhkia tietosuojalle.

Lakimiesliiton vaatimuksiin yhtyvät Suomen tuomariliitto ry (Tuomariliitto), Suomen Syyttäjäyhdistys ry (SSY), Suomen Kihlakunnanvoudit ry, Julkiset oikeusavustajat ry, Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO) sekä Suomen Poliisijärjestöjen liitto.

Lue tietosuojavaltuutetun lausunto täältä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset