Uutiset 30.8.2021

Lakimiesten työttömyyskassan ja Lääkärien työttömyyskassan sulautumisneuvottelut etenevät syyskuun aikana – tavoitteena vahva yhteinen kassa

Lakimiesten työttömyyskassa ja Lääkärien työttömyyskassa ovat yli 40 vuoden ajan turvanneet jäsentensä toimeentulon työttömyyden ja lomautuksen aikana.  

Työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun perusteella toimivia yhteisöjä, joiden tarkoituksena on työttömyysturvaetuuksien järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskassat eivät saa harjoittaa muuta kuin työttömyyskassalaissa tarkoitettua toimintaa. Ne ovat juridisesti ja taloudellisesti itsenäisiä. 

Sulautuminen ei edellytä Lakimiesten työttömyyskassan jäseniltä mitään toimenpiteitä, vaan jäsenyydet jatkuvat automaattisesti. 

Lakimiesten työttömyyskassan hallitus ja Lääkärien työttömyyskassan hallitus aloittivat sulautumisneuvottelut vuoden alussa. Tavoitteena on, että Lakimiesten työttömyyskassa sulautuu Lääkärien työttömyyskassaan vuoden 2022 alussa. 

Työttömyyskassojen yhdistyminen ei vaikuta mitenkään Lakimiesliiton ja Lääkäriliiton toimintaan. Liitot jatkavat itsenäistä toimintaansa kuten ennenkin. 

Vuoden 2020 lopussa Lakimiesten työttömyyskassaan kuului yli 12 500 jäsentä ja Lääkärien työttömyyskassaan puolestaan yli 24 000 jäsentä. Kummankin työttömyyskassan tilikauden tulos vuonna 2020 oli runsaat 60 000 euroa ylijäämäinen. Lakimiesten työttömyyskassan tasoitusrahaston suuruus vuoden 2020 lopussa oli 214 % ja Lääkärien työttömyyskassan 323 %. Kummankin työttömyyskassan jäsenmaksut on vuosittain pystytty pitämään hyvin maltillisella tasolla. 

Lakimiesten työttömyyskassan ja Lääkärien työttömyyskassan sulautumisella yhdeksi työttömyyskassaksi varaudutaan tulevaisuuden muutosten ja velvoitteiden täyttämiseen. Työttömyyskassakenttä on ollut jo pidemmän aikaa murroksessa, jonka suuntana on ollut entistä suuremmat työttömyyskassat. Parikymmentä vuotta sitten Suomessa toimi 70 työttömyyskassaa, kun nykyisin työttömyyskassoja on enää 20 palkansaajakassaa ja yksi yrittäjien työttömyyskassa eli yhteensä 21 työttömyyskassaa.  

Tiedossa on Lääkärien työttömyyskassan ja Lakimiesten työttömyyskassan lisäksi kolmen muun työttömyyskassan fuusioituminen yhdeksi työttömyyskassaksi vuoden 2022 alusta. 

Lääkärien työttömyyskassa ja Lakimiesten työttömyyskassa muodostavat yhdistyessään vakavaraisen ja kustannustehokkaan kahden perinteisen ammattiryhmän oman työttömyyskassan. Työttömyyskassa pystyy tarjoamaan jäsenilleen työttömyysturvaa edulliseen jäsenmaksuhintaan. Työttömyyskassan nimessä tulevat säilymään kummankin ammattiryhmän nimikkeet. 

Kahden työttömyyskassan resursseja yhdistämällä pystytään panostamaan entistä enemmän jäsenille suunnattujen palvelujen kehittämiseen sekä sitä kautta jäsenyyskokemuksen parantamiseen. Yhdistymisellä voidaan myös vastata asianmukaisesti hallinnollisten velvoitteiden lisääntymisen ja tietoteknisten ratkaisujen kehittämisen tarpeisiin. Kummankin työttömyyskassan henkilöstö jatkaa osaavaa ja ammattitaitoista työtään uudessa työttömyyskassassa. 

Päätös sulautumisesta tehdään Lääkärien työttömyyskassan ylimääräisessä kassan kokouksessa 9.9.2021 ja Lakimiesten työttömyyskassan ylimääräisessä kassan kokouksessa 7.9.2021. 

Lisätiedot:
Lakimiesten työttömyyskassa

Lisää uutisia

Kaikki uutiset