Uutiset 3.6.2020

Lakimiesliitto: Yritysten saatava julkista oikeusapua ja tuomioistuinten henkilökuntaa lisättävä

Lakimiesliitto esittää, että koronanepidemian vaikutusten vuoksi niin kutsuttujen mikroyritysten tulisi saada valtion kustantamaa oikeusapua. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa oikeusavun lähinnä pientuloisille yksityishenkilöille. Lakimiesliiton mielestä julkista oikeusapua olisi tarjottava väliaikaisesti yksinyrittäjille ja alle 10 henkilöä työllistäville mikroyrityksille niin tuomioistuinasioissa kuin muissa oikeudellisissa ongelmissa. Julkista oikeusapua tuottavat valtion oikeusaputoimistot sekä yksityiset asianajo- ja lakiasiaintoimistot valtion maksamaa korvausta vastaan.

– Käytännössä uudistus edellyttäisi väliaikaislain säätämistä, jotta voitaisiin helpottaa niiden oikeudellisten ongelmien käsittelyä, joita koronarajoitukset ovat aiheuttaneet yritystoimintaan. Oikeusavun väliaikainen laajentaminen tulee toteuttaa kiireellisesti, toteaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

Viimeistään nyt olisi myös syytä havahtua selvittämään sitä, vastaavatko tarjolla olevat oikeusturvavakuutukset pienimuotoisen yritystoiminnan ja itsensätyöllistäjien tarpeita ja ovatko vakuutusten korvausmäärät ajan tasalla.

Tuomioistuimiin lisää resursseja

Tuomiosituinviraston julkaisemien tilastojen perusteella käräjäoikeudet ovat joutuneet siirtämään tältä keväältä myöhemmäksi kaikkiaan noin 5 600 rikos- ja 1 400 siviilijutun käsittelyn. Hovioikeuksissa on siirretty noin 300 asian käsittely. Hallintotuomioistuimissa on keskeytetty noin 300 asian käsittely ja erityistuomioistuimissa on siirretty tuonnemmaksi noin 40 juttua.

Lakimiesliitto vaatii lisäresursseja tuomioistuimiin. Pelättävissä nimittäin on, että siirrettyjen asioiden lisäksi tuomioistuimiin on tulossa runsaasti maksukyvyttömyysasioita.

– Tuomareiden ja kansliahenkilökunnan määrää tulisi lisätä kahden vuoden määräajaksi, Antero Rytkölä esittää.

Lisäksi Lakimiesliitto ehdottaa tuomioistuinharjoittelupaikkojen väliaikaista lisäämistä. Nykyisin oikeustieteellisistä valmistuneista lakimiehistä noin 140 suorittaa vuosittain auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun. Harjoittelu kestää vuoden ja sen suorittaminen on edellytyksenä muun muassa käräjätuomarin tehtävään.

– Esitämme näiden vuotuisten harjoittelupaikkojen lisäämistä kahteensataan seuraavan kahden vuoden ajaksi, Rytkölä jatkaa.

– Harjoittelun suorittaminen on myös hyödyksi myöhemmin monissa muissa juristitehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Auskultointipaikkojen lisääminen olisi erittäin kustannustehokas tapa helpottaa ruuhkia, ja panostus hyödyttäisi yhteiskuntaa kauaskantoisesti.

Lisätiedot:

Antero Rytkölä, Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, p. 050 303 9104
Janne Laukkanen, Lakimiesliiton viestintäjohtaja, p. 040 588 1925

Lisää uutisia

Kaikki uutiset