Uutiset 19.11.2019

Lakimiesliitto vaatii lisäeuroja oikeudenhoitoon – esitetty rahoitus ei turvaa oikeusvaltiota

Oikeudenhoidon kustannukset ovat vain alle 1 prosentti valtion talousarviosta, vaikka turvallisuus ja oikeudenhoito ovat valtion tärkeimpiä ydintehtäviä. Oikeusministeriön hallinnonalalle ensi vuodelle ehdotettu määräraha 954 miljoonaa euroa on kuitenkin 25 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Budjettiesityksessä on mukana kannatettavia pistämäisiä määrärahan lisäyksiä oikeudenhoidon eri toimintoihin, mutta kokonaisuudessaan esitetty rahoitus on riittämätön korjaamaan olemassa olevia ongelmia. Lisärahoitusta tarvitaan koko oikeudenhoidon ketjuun, jottei pullonkauloja muodostu oikeusprosessien eri vaiheisiin.

Riittämätön rahoitus näkyy muun muassa siten, että oikeudenhoidon ammattilaisten työaika julkisella sektorilla ylittää 40 tuntia viikossa. Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen on työturvallisuuslain mukaan työnantajan velvollisuus. Tässä valtion on työnantaja näytettävä esimerkkiä. Työaikakysymykset ovat paitsi työhyvinvointi- myös alan vetovoimatekijöitä.

Lakimiesliitto vaatii valtiota turvaamaan oikeudenhoidon riittävä rahoitus.

Lue koko lausunto täältä.

ja Lakimiesliiton oikeusvaltio-ohjelma vuosille 2019–2023 on luettavissa täältä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset