Uutiset 21.5.2019

Lakimiesliitto vaatii järeitä toimia oikeudenhoidon ammattilaisten suojaamiseksi vainoamiselta

Lakimiesliitto huomauttaa, että tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa on oltava selkeät toimintamallit siitä, miten syyttäjiä ja tuomareita rohkaistaan tuomaan kokemansa vainoaminen heti esille, miten asiasta tehdään työnantajan tuella rikosilmoitus ja millaista muuta tukea työntekijälle tarjotaan asian käsittelemiseksi. Yhteiskunnan pitää reagoida jokaiseen vainoamistapaukseen järeästi ja selkeästi. Niitä ei voida sallia nyt eikä jatkossa.

Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä huomauttaa, että tuomareiden lisäksi häirintää kohtaavat myös syyttäjät, asianajajat ja hallinnossa työskentelevät lakimiehet.

– Ilmiö on tässä laajuudessa uusi. Siihen on reagoitava asian vaatimalla vakavuudella sekä yhteiskunnallisesti että työpaikoilla, Rytkölä toteaa.

Asiantuntijat ovat olleet erimielisiä siitä, missä määrin nykyinen rikoslaki mahdollistaa ilmiöön puuttumisen vai tarvitaanko uusia lainsäädännöllisiä keinoja.

– Uutta lainsäädäntöä pitää valmistella, jos käy ilmi, etteivät olemassa olevat rikoslain pykälät tarjoa riittävää suojaa. On tärkeää tarkastella, onko nykyisessä sääntelyssä aukkoja ja tarvittaessa ne on tilkittävä, Rytkölä toteaa.

– Tärkeintä on kuitenkin tämän lisääntyvän ilmiön tunnistaminen ja välittömän tuen antaminen häirinnän kohteiksi joutuville. Tässä avainasemassa ovat työyhteisöt. Etenkin tuomareiden ja syyttäjien kohdalla valtiotyönantajalla on jo nyt mahdollisuus nykyistä tehokkaampaan työsuojeluun ja tuen antamiseen työntekijöille.

Rytkölä toteaa, että oikeudenhoidon toimijoiden vainoaminen on aito uhka oikeusvaltion toimintakyvylle ja sen nauttimalle luottamukselle. Vainoamisella pyritään vaikuttamaan siihen, miten rikosten tai muiden asioiden käsittely etenee oikeuskoneistossamme ja ketkä tuomarit, syyttäjät tai asianajajat suostuvat minkäkinlaisia juttuja hoitamaan.

– Ilmiön torjunta vaatii tietenkin lisäresursseja. Oikeudenhoito kärsii muutenkin rahapulasta, mutta euroihin taas voidaan vaikuttaa parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa. Luotamme siihen, että oikeusvaltion puolustaminen saa hallitusohjelmaan vahvat kirjauksensa.

Lisätiedot:
Antero Rytkölä, Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, 050 303 9104
Janne Laukkanen, viestintäjohtaja, 040 588 1925

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset