Uutiset 19.12.2017

Lakimiesliitto selvittää seksuaalista häirintää juristiyhteisöissä / Juristförbundet utreder förekomsten av sexuella trakasserier i juristgemenskapen

 

Lakimiesliitto selvittää seksuaalisen häirinnän, syrjinnän ja muun seksismin laajuutta juristiyhteisöissä. Kyselyssä selvitetään viimeisen viiden vuoden aikaisia kokemuksia. Kyselyn avulla pyrimme saamaan tietoa kyseisistä ongelmista sekä välineitä puuttua niihin. Toivomme, että saamme vastauksia kattavasti eri tahoilta juristiyhteisössä. Lisäksi toivomme, että myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole kokeneet häirintää, vastaisivat kyselyyn.

Kyselyn linkkiä saa mielellään jakaa myös muille juristiyhteisössä työskenteleville (sisältäen esim. asianajo- ja käräjäsihteerit).
Kysely on auki 14.1.2018 asti. Vastaaminen vie noin 5 – 15 minuuttia.

Pääset kyselyyn tästä.

Kyselyn tulokset julkistetaan seminaarissa, johon kutsutaan työnantajien, yliopistoyhteisön ja järjestöjen edustajia. 

***
 
Juristförbundet utreder förekomsten av sexuella trakasserier, diskriminering och övrig sexism inom juristgemenskapen. I förfrågan undersöks erfarenheter från de senaste fem åren. Genom förfrågan strävar vi till att få information om ifrågavarande problem samt  verktyg att ingripa i dem. Vi önskar få svar från olika håll inom juristgemenskapen. Vi hoppas att även personer som inte blivit utsatta för trakasserier eller diskriminering besvarar förfrågan.

Man får gärna sprida länken till förfrågan till kollegor och övriga som arbetar inom juristgemenskapen (inklusive t.ex. advokat- och tingssekreterare).
Förfrågan är öppen till 14.1.2018. Det tar ca. 5 – 15 minuter att besvara förfrågan.

Du kommer till förfrågan här.

Undersökningens resultat kommer att publiceras under ett seminarium dit representater för arbetsgivare, universitet och föreningar inbjuds.   

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset